Lista rozpoznań (aktualizacja 14.05.2023)

 1. Polip trawieńcowy żołądka (Fundic gland polyp)
 2. Metaplazja apokrynowa w gruczole piersiowym (Apocrine metaplasia in breast)
 3. Nużeniec skórny (Demodex)
 4. Mięśniak gładkokomórkowy trzonu macicy (Leiomyoma of uterus)
 5. Endometrioza w bliźnie po cięciu cesarskim (Endometriosis)
 6. Zapalenie żołądka na tle infekcji Helicobacter pylori (Helicobacter gastritis)
 7. Zwapnienia wewnątrzprzewodowe gruczołu piersiowego (Intraductal calcifications in breast)
 8. Pęcherzyki nasienne (Seminal vesicles)
 9. Torbiel tricholemmalna (Tricholemmal cyst)
 10. Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego (Acute appendicitis)
 11. Przewlekłe zapalenie błony śluzowej trzonu żołądka z metaplazją jelitową (Chronic gastritis with intestinal metaplasia)
 12. Brodawka łojotokowa (Seborrheic keratosis)
 13. Znamię melanocytarne skórne (Dermal nevus)
 14. Torbiel okołojajowodowa (Paratubal cyst)
 15. Torbiel naskórkowa (Epidermal cyst)
 16. Melanoza jelita grubego (Melanosis coli)
 17. Elastoza skóry (Skin elastiosis)
 18. Tłuszczak (Lipoma)
 19. Cholesteroloza pęcherzyka żółciowego (Cholesterolosis of gall bladder)
 20. Śródnabłonkowa neoplazja nabłonka płaskiego szyjki macicy dużego stopnia (High grade squamous intraepithelial lesion, HSIL)
 21. Gruczolak cewkowy jelita grubego z dysplazją małego stopnia (Tubular adenoma of colon with low grade dysplasia)
 22. Rak podstawnokomórkowy skóry (Basal cell carcinoma of skin, BCC)
 23. Ostre zapalenie gruczołu krokowego (Acute prostatitis)
 24. Uszkodzenie termiczne nabłonka jajowodu (Heat artifact of fallopian tube)
 25. Zimowiak (Hibernoma)
 26. Martwica skrzepowa tkanki tłuszczowej (Coagulative necrosis of fat tissue)
 27. Przewlekłe zapalenie błony śluzowej trzonu żołądka z cechami przyjmowania inhibitorów pompy protonowej (chronic gastritis with effects of proton pump inhibitors, PPI)
 28. Polip hiperplastyczny jelita grubego (Hyperplastic polyp of colon)
 29. Naczyniakotłuszczak (Angiolipoma)
 30. Polip endodermalny (Endometrial polyp)
 31. Eozynofilowe zapalenie przełyku (Eosinophilic esophagitis)
 32. Włókniak skóry (Dermatofibroma)
 33. Włókniakogruczolak piersi (Fibroadenoma of breast)
 34. Neoplazja komórek zarodkowych in situ (Germ cell neoplasia in situ, GCNIS), dawniej wewnątrzprzewodowa neoplazja komórek zarodkowych (intratubular germ cell neoplasia, IGCN)
 35. Sarcina ventriculi
 36. Guzki krwawnicze/ hemoroidy (Hemorrhoids)
 37. Przerost mięśnia serca (Kardiomyocyte hypetrophy)
 38. Przytarczyca (Parathyroid gland)
 39. Rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego (Pseudomembranaceus colitis)
 40. Żylaki przełyku (Varices of esophagus)
 41. Metaplazja płaskonabłonkowa błony śluzowej pęcherza moczowego (Squamous cell metaplasia of bladder)
 42. Brodawczak przełyku (Papilloma of esophagus)
 43. Liszaj twardzinowy sromu (Lichen sclerosus of vulva)
 44. Torbiel śluzowa prącia (mucoid cyst of penis)
 45. Gastropatia reaktywna (reactive/ chemical gastropathy)
 46. Zawał mięśnia sercowego, 1-3 dzień (Myocardial infarction, 1-3 days)
 47. Ziarnina zapalna (Granulation tissue)
 48. Owsica wyrostka robaczkowego (Oxyuriasis)
 49. Gruczolak żołądka, typ jelitowy (Adenoma of stomach, intestinal type)
 50. Rozedma płuc (Emphysema)
 51. Colagenous spherulosis
 52. Znamię błękitne (Blue nevus)
 53. Polip szyjki macicy (Endocervical polyp)
 54. Brodawka podeszwowa/ wirusowa (warth/ verruca plantaris)
 55. Inwazyjny (naciekający) rak piersi bez specjalnego typu dobrze zróżnicowany (Invasive breast carcinoma of no special type G1 /ductal, NST/)
 56. Grasica (thymus)
 57. Śródnabłonkowa neoplazja gruczołu krokowego dużego stopnia (Prostatic intraepithelial neoplasia high grade, PIN HG)
 58. Siedząca zmiana ząbkowana (Sessile serrated lesion)
 59. Okołojajowodowe gniazda komórek Waltharda (Walthard cell nest)
 60. Polipy zapalne nosa (Inflammatory nasal polyps)
 61. II kategoria cytologiczna wg “The Bethesda System for Reporting Thyroid Cytopathology, Second Edition” – łagodny guzek pęcherzykowy tarczycy (Consistent with benign follicular nodule)
 62. Rak gruczołowy jelita grubego G2/o niższym stopniu złośliwości histologicznej/ (Adenocarcinoma of the colon low grade)
 63. Rak urotelialny in situ (urothelial carcinoma in situ, urothelial CIS)
 64. Torbielakogruczolak śluzowy jajnika (Mucinous cystadenoma of the ovary)
 65. Zwój nerwowy (ganglion), nerwy oraz ciałko blaszkowate/ Paciniego (Pacinian corpuscule) – wariant normy o okołosterczowej tkance tłuszczowej
 66. Przewlekłe limfocytarne zapalenie tarczycy (Hashimoto thyroiditis, lymphocytic thyroiditis)
 67. Poronienie wczesnej ciąży (spontanic abortion)
 68. Choroba trzewna/ celiakia (celiac sprue)
 69. Resztki pokarmowe oraz kolonie bakterii w kolonoskopii
 70. Gruczolistość trzonu macicy (Adenomyosis of uterus)
 71. Hiperplazja gruczołów i mięśniówki gładkokomórkowej pęcherzyka żółciowego (adenomyomatous hyperplasia of gallbladder)
 72. Rak jasnokomórkowy nerkowokomórkowy (Clear cell renal cell carcinoma, CCRCC NG1)
 73. Zgorzel Fourniera (Fournier’s gangrene; martwicze zapalenie powięzi /necrotizing fascitis/)
 74. Wole wieloguzkowe/hiperplastyczne (mulitnodular/ hyperplastic goiter)
 75. Martwica enzymatyczna tkanki tłuszczowej (Fat necrosis)
 76. Stwardnienie błony środkowej tętnic typu Mönckeberga (Mönckeberg medial scerosis, medial calcific sclerosis)
 77. Dodatkowy gruczoł ślinowy (accesary salivary gland)
 78. Gruczolak kosmkowy jelita grubego /z dysplazją małego stopnia/ (villous adenoma)
 79. Rak płaskonabłonkowy skóry in situ/ choroba Bowena (Squamous cell carcinoma in situ, Bowen disease)
 80. Idiopatyczna kalcynoza moszny (Idiopathic scrotal calcinosis)
 81. Gruczolak pęcherzyka żółciowego typu odźwiernikowego (Pyloric gland adenoma of gallbladder)
 82. Zator szpikowy w naczyniu płucnym (pulmunary bone marrow embolus, pulmunary embolism)
 83. Zmiany niedokrwienne jelita cienkiego (small bowel ischemia)
 84. Gruczolak cewkowo- kosmkowy jelita grubego /z dysplazją małego stopnia/ (tubulovillous adenoma)
 85. Zawał krwotoczny i ostre zapalenie przyczepka jądra /skręt przyczepka jądra/ (Torsion of the testicular appendix)
 86. Guzek dnawy (tophus/ gouty tophus)
 87. Gastropatia (reaktywna) z gromadzeniem żelaza (Iron gastropathy/ gastric siderosis)
 88. Rak płaskonabłonkowy przełyku (Squamous cell carcinoma of the esophagus)
 89. Guz macierzysty włosa/ Pilomatriksoma/ Nabłoniak wapniejący Malherbe (Pilomatrixoma/ pilomatricoma/ calcified epithelioma of Malherbe)
 90. Mięsko cewki moczowej (Urothelial caruncle). Wewnątrznaczyniowa brodawkowata hiperplazja endotelium (Intravasular papillary endothelial hyperplasia)
 91. Zwapnienia oraz ognisko metaplazji kostnej z tworzeniem dojrzałej kości w tarczycy (Calcifications and Osseus metaplasia /Adul Heterotopic Bone Formation/ in thyroid)
 92. Gruczolak przytarczycy (Parathyroid adenoma)
 93. Łagodny rozrost guzkowy gruczołu krokowego (Benign prostatic hyperplasia, BPH)
 94. Metaplazja rzęskowa (jajowodowa) błony śluzowej trzonu macicy /endometrium (tubal/ ciliated cell metaplasia of endometrium).
 95. Nowotwór podścieliskowy przewodu pokarmowego, typ wrzecionowatokomórkowy (gastrointestinal stromal tumor /GIST/ spindle cell type).
 96. Rak gruczołowy pęcherzyka żółciowego średnio zróżnicowany, typ żółciowy (Adenocarcinoma of the gallbladder G2, biliary type).
 97. Rogowacenie słoneczne (Actinic keratosis).
 98. Inwazyjny rak urotelialny moczowodu o wyższym stopniu złośliwości histologicznej (invasive urothelial carcinoma of the ureter high grade).
 99. Rak kolczystokomórkowy (płaskonabłonkowy) skóry (Squamous cell carcinoma of the skin).
 100. Tłuszczak śródmięśniowy (intramuscular lipoma).
 101. Polip włóknisto- nabłonkowy/ fibroepitelialny (Fibroepithelial polyp).
 102. Apokrynowy torbielakogruczolak potowy (apocrine cysthidroma).
 103. Metaplazja typu komórek przypominających komórki Panetha najądrza (Paneth- like cell metaplasia/ changes of epidydymis).
 104. Ciałko przyzwojowe (paraganglion).
 105. Torbiel nasieniowa (spermatocele).
 106. Eozynofilowe zapalenie jelita grubego (Eosinophilic colitis).
 107. Śródnabłonkowa neoplazja prącia, typ prosty/zróżnicowany (Differentiated/Simplex Penile Intraepithelial Neoplasia /PenIN/).
 108. Tłuszczakogruczolak tarczycy (Thyroid adenolipoma).
 109. Przewlekłe zapalenie okolicy ujścia zewnętrznego kanału szyjki macicy (cervicitis). Metaplazja płaskonabłonkowa nabłonka kanału szyjki macicy oraz rogowacenie nabłonka płaskiego (Squamous cell metaplasia and keratinization).
 110. Ektopowa tkanka kory nadnerczy (Ectopic adrenal tissue).
 111. Torbiel pilonidalna (pilonidal sinus cyst).
 112. Torebka włóknista implantu z przewlekłym nieaktywnym zapaleniem oraz obecnością silikonu z towarzyszącym odczynem na ciało obce (Braest implant capsule with silicon leak).
 113. Dysplazja/śródbłonkowa neoplazja nabłonka płaskiego odbytu dużego stopnia (Anal Squamus Dysplasia/ Anal Squamous Intraepithelial Neoplasia High Grade- ASIN-H, AIN 3).
 114. Kłykcina kończysta prącia (penile condyloma acuminatum).
 115. Barwnik w węźle chłonnym po wykonaniu tatuażu (tattoo pigment in lymph node).
 116. Śledziona dodatkowa (Accessory spleen).
 117. Trzustka heterotopowa (Heterotopic pancreas).
 118. Cechy „jądra estrogenowego/ transseksualnego” (transsexual testis, estrogenized testis).
 119. Onkocytoma nerki (Renal oncocytoma).
 120. Tłuszczakomięśniak gładkokomórkowy macicy (lipoleiomyoma).
 121. VI kategoria wg systemu Bethesda – Komórki raka brodawkowatego tarczycy (Malignant: Papillary thyroid carcinoma).
 122. Potworniak dojrzały torbielowaty jajnika (Mature cystic teratoma of the ovary).
 123. Ropomocz.
 124. Nasieniak (seminoma).
 125. Dobrze zróżnicowany nowotwór neuroendokrynny jelita cienkiego (Well- differentiated neuroendocrine tumor, G1 /NET G1/ of small intestine).
 126. Gruczolak cewkowy piersi (tubular adenoma of the breast).
 127. Heterotopia żołądkowa w dwunastnicy (gastric heterotopia in duodenum).
 128. Odczyn resorbcyjny wokoło ciała obcego z komórkami wielojądrowymi (Foregin body reaction).
 129. Znamię melanocytarne złożone (Compound nevus).
 130. Rak gruczołowy żołądka, typ rozlany/ o niskiej kohezji z komórkami sygnetowatymi (Poorly cohesice/ diffuse gastric adenocarcinoma with signet- ring cells).
 131. Polip/ guzek strun głosowych (Vocal cord polyp/ nodule).
 132. Mięśniak gładkokomórkowy żołądka (Leiomyoma of the stomach).
 133. Naczyniak jamisty skóry (cavernous hemangioma).
 134. Żółtak przełyku (Xanthoma of the esophagus).
 135. Nerwiak osłonki Schwanna (Schwannoma).
 136. Torbiel epidermoidna/ naskórkowa jądra (Epidermoid cyst of testis).
 137. Torbiel środkowa szyi/ przewodu tarczowo – językowego (thyroglossal duct cyst).
 138. Torbiel przewodu nosowo- podniebiennego (nasopalatine duct cyst)
 139. Rak gruczołowy zrazikowy dobrze zróżnicowany gruczołu krokowego (Acinar adenocarcinoma of the prostate /G1/ Gleason 3+3, grade group 1).
 140. Rak gruczołowy zrazikowy średnio zróżnicowany gruczołu krokowego (Acinar adenocarcinoma of the prostate G2, Gleason 3+4, grade group 2).
 141. Dodatkowa tkanka gruczołu piersiowego (Supernumerary / accessory tissue).
 142. Torbielakogruczolak surowiczy trzustki (Serous cystadenoma of the panceas).
 143. Ganglion (Ganglion cyst).
 144. Choroba Gravesa- Basedowa (Graves disease).
 145. Obliteracja włóknista wyrostka robaczkowego (Fibrous obliteration of the appendix).
 146. Pozostałości moczownika (Urachal remnants).
 147. Gardioza (gardiasis) dwunastnicy – zakażenie Gardia duodenalis/ lamblia
 148. Brodawczak płaskonabłonkowy gardła (Squamous cell papilloma of the pharynx).
 149. Guz olbrzymiokomórkowy pochewki ścięgna, typ zlokalizowany (Tenosynovial giant cell tumor, localized type).
 150. Gruczolak brodawkowaty nerki (Papillary adenoma of the kidney).
 151. Torbiel /krwotoczna/ ciałka żółtego jajnika (/Hemorrhagic/ corpus luteum cyst).
 152. Wyrośl przeduszna/ dodatkowy skrawek (Accessory tragus).
 153. Włókniakogruczolak surowiczy jajowodu (Serous adenofibroma of the fallopian tube).
 154. Zapalenie przełyku na tle infekcji wirusem opryszczki (HSV oesophagitis, herpes esophagitis).
 155. Plama soczewicowata (lentigo simplex).
 156. Zwapnienia z towarzyszącym odczynem z komórek wielojądrowych typu ciała obcego z ciałkami asteroidnymi (calcifications, multinucleated cells with asteroid bodies).
 157. Nerwiak zwojowy (Ganglioneuroma, mature type).
 158. Rak rdzeniasty tarczycy (Medullary thyroid carcinoma).
 159. Przewlekłe zapalenie i włóknienie osłonki pochowej/wodniak jądra/ oraz ogniskowa hiperplazja mezotelialna (Hydrocele, Mesothelial hyperplasia).
 160. Torbiel prosta nerki (simple cyst of the kidney).
 161. Guz gruczolakowaty najądrza (Adenomatoid tumor of the epidydimis).
 162. Ognisko metaplazji kostnej w naczyniu krwionośnym (Osseous metaplasia in blood vessel).
 163. Ostre kamicze zapalenie pęcherzyka żółciowego (Acute cholecystistis).
 164. Gruczolak pęcherzykowy tarczycy (Follicular adenoma of the thyroid).
 165. Nieinwazyjny urotelialny rak brodawkowaty o niższym stopniu złośliwości histologicznej (noninvasive papillary urothelial carcinoma low grade).
 166. Jajnik z ciałkiem białawym i pęcherzyka (Ovary with follicle and corpus albicans).
 167. Włókniak jamy ustnej (/Irritation/ oral fibroma).
 168. Guzek reumatoidalny (Rheumatoid nodule).
 169. Rak brodawkowaty nerki, dawniej typ 2 (Papillary renal cell carcinoma /type 2/ NG3).
 170. Uszkodzenie mięśni szkieletowych (Skeletal muscle injury).
 171. Przetoka odbytu (Anal fistula).
 172. Plwocina z koloniami bakterii oraz granulocytami obojętnochłonnymi (sputum).
 173. Uteretokutaneostomia (Ureterocunaneostomy, ureterostomy).
 174. Kostniakochrzęstniak / wyrośl chrzęstno- kostna (Osteochondroma/ Osteocartilaginous exostosis).
 175. Choroba Pageta sromu /pozasutkowa/ (Paget disease of the vulva /extramammary/).
 176. Płyn z ropnia zawierający strzępki grzybni (Fluid /pus/ from abscess with fungi).
 177. Reakcja doczesnowa w ognisku endometriozy w bliźnie łącznotkankowej (Decidualized Endometriosis, Deciduosis in cesarean scar).
 178. Przerzut raka drobnokomórkowego płuc do wątroby (Metastatic small cell carcinoma of the lung to the liver).
 179. Zanik błony śluzowej trzonu macicy/atrofia endometrium (Endometrial atrophy).
 180. Pierścienie Lieseganga w torbieli prostej nerki (Liesegang rings in simple renal cyst).
 181. Torbiel korzeniowa szczęki (radicular cyst).
 182. Żółtak żołądka (gastric xanthoma/ xanthalasma).
 183. Mielolipoma nadnercza (mielolipoma of the adrenal gland).
 184. Obwodowy ziarniniak olbrzymiokomórkowy (Peripheal giant cell granuloma).
 185. Rak śluzotwórczy /śluzowy/ jajnika, przerzut (Mucinous adenocarcinoma of the ovary, metastasis).
 186. Dysplazja (rogowaciejąca) nabłonka płaskiego dużego stopnia/ Śródnabłonkowa (rogowaciejąca) neoplazja/zmiana nabłonka płaskiego dużego stopnia ( {Keratinizing} High grade dysplasia/ High grade intraepithelial neoplasia/ lesion).
 187. Liszaj twardzinowy prącia (Lichen sclerosus of the penis/ balanitis xerotica obliterans).
 188. Mięśniak gładkokomórkowy jelita grubego (leiomyoma of the colon).
 189. Hamartoma płucny (pulmonary hamartoma).
 190. Torbiel łojowa/ Steatocystoma (steatocystoma).
 191. Torbiel śluzowa/ Mullerianowska pochwy (Mucinous/ Mullerian cyst of vagina)
 192. Ostre zapalenie błony śluzowej trzonu macicy/ endometrium (Acute endometritis).
 193. Dobrze zróżnicowany nowotwór neuroendokrynny jelita grubego o niższym stopniu histologicznym (wg WHO Classification of Tumors, 5th edition: well- differentiated neuroendocrine tumor, NET G1).
 194. Ściana worka przepuklinowego (hernia sac).
 195. Ognisko różnicowania chrzęstnego/ metaplazji chrzęstnej w tarczycy (chondroid differentiation/ cartilaginous metaplasia in the thyroid).
 196. Uległy martwicy i oderwaniu przyczepek sieciowy/ ciało wolne jamy otrzewnej (Infarcted epiploic appendage/ peritoneal free body).
 197. Hiperplazja tkanki limfatycznej migdała (Lymphoid tissue hyperplasia). Kolonie Actinomyces w migdałku podniebiennymi (Actinomyces).
 198. Przerzut raka gruczołowego jelita grubego do wątroby (Metastatis of adenocarcinoma of the colon to liver).
 199. Torbiel inkluzyjna otrzewnej (Peritoneal inclusion cyst).
 200. Przerzut raka gruczołowego surowiczego jajnika do skóry pępka/ guz Mery Joseph (Skin metastasis of serous ovarian adenocarcinoma, high grade/ Sister Mery Joseph’s nodule/ tumor).
 201. Torbiel maziówkowa/ synowialna/ Bakera (synovial/ popliteal/ Baker’s cyst).
 202. Tłuszczak jelita grubego (lipoma of the colon).
 203. Uchyłek pęcherza moczowego (diverticulum of the urinary bladder).
 204. Syringioma/ gruczolak syringilany (syringioma).
 205. Torbiel limfoepitelialna tarczycy (Lymphoepithelial cyst of the thyroid / „Branchial cleft-like cyst”).
 206. Ektopowa ciąża jajowodowa (ectopic tubal pregnancy).
 207. Według Paryskiego Systemu Oceny Moczu: wynik ujemny dla komórek raka urotelialnego o wyższym stopniu złośliwości histologicznej (Negative for High Grade Urothelial Carcinoma /NHGUC/).
 208. Stan po operacji częściowej resekcji żołądka (bariatrycznej/ rękawowej/ sleeve gastrectomy/ SG). 209. Resztki zachowanego łożyska i doczesnej po porodzie z odczynem z granulocytów obojętnochłonnych (retained/ rests of placenta and decidua post delivery/ postpartum).