Lista rozpoznań (aktualizacja 18.08.2021)

 1. Polip trawieńcowy żołądka (Fundic gland polyp)
 2. Metaplazja apokrynowa w gruczole piersiowym (Apocrine metaplasia in breast)
 3. Nużeniec skórny (Demodex)
 4. Mięśniak gładkokomórkowy trzonu macicy (Leiomyoma of uterus)
 5. Endometrioza w bliźnie po cięciu cesarskim (Endometriosis)
 6. Zapalenie żołądka na tle infekcji Helicobacter pylori (Helicobacter gastritis)
 7. Zwapnienia wewnątrzprzewodowe gruczołu piersiowego (Intraductal calcifications in breast)
 8. Pęcherzyki nasienne (Seminal vesicles)
 9. Torbiel tricholemmalna (Tricholemmal cyst)
 10. Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego (Acute appendicitis)
 11. Przewlekłe zapalenie błony śluzowej trzonu żołądka z metaplazją jelitową (Chronic gastritis with intestinal metaplasia)
 12. Brodawka łojotokowa (Seborrheic keratosis)
 13. Znamię melanocytarne skórne (Dermal nevus)
 14. Torbiel okołojajowodowa (Paratubal cyst)
 15. Torbiel naskórkowa (Epidermal cyst)
 16. Melanoza jelita grubego (Melanosis coli)
 17. Elastoza skóry (Skin elastiosis)
 18. Tłuszczak (Lipoma)
 19. Cholesteroloza pęcherzyka żółciowego (Cholesterolosis of gall bladder)
 20. Śródnabłonkowa neoplazja nabłonka płaskiego szyjki macicy dużego stopnia (High grade squamous intraepithelial lesion, HSIL)
 21. Gruczolak cewkowy jelita grubego z dysplazją małego stopnia (Tubular adenoma of colon with low grade dysplasia)
 22. Rak podstawnokomórkowy skóry (Basal cell carcinoma of skin, BCC)
 23. Ostre zapalenie gruczołu krokowego (Acute prostatitis)
 24. Uszkodzenie termiczne nabłonka jajowodu (Heat artifact of fallopian tube)
 25. Zimowiak (Hibernoma)
 26. Martwica skrzepowa tkanki tłuszczowej (Coagulative necrosis of fat tissue)
 27. Przewlekłe zapalenie błony śluzowej trzonu żołądka z cechami przyjmowania inhibitorów pompy protonowej (chronic gastritis with effects of proton pump inhibitors, PPI)
 28. Polip hiperplastyczny jelita grubego (Hyperplastic polyp of colon)
 29. Naczyniakotłuszczak (Angiolipoma)
 30. Polip endodermalny (Endometrial polyp)
 31. Eozynofilowe zapalenie przełyku (Eosinophilic esophagitis)
 32. Włókniak skóry (Dermatofibroma)
 33. Włókniakogruczolak piersi (Fibroadenoma of breast)
 34. Neoplazja komórek zarodkowych in situ (Germ cell neoplasia in situ, GCNIS), dawniej wewnątrzprzewodowa neoplazja komórek zarodkowych (intratubular germ cell neoplasia, IGCN)
 35. Sarcina ventriculi
 36. Guzki krwawnicze/ hemoroidy (Hemorrhoids)
 37. Przerost mięśnia serca (Kardiomyocyte hypetrophy)
 38. Przytarczyca (Parathyroid gland)
 39. Rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego (Pseudomembranaceus colitis)
 40. Żylaki przełyku (Varices of esophagus)
 41. Metaplazja płaskonabłonkowa błony śluzowej pęcherza moczowego (Squamous cell metaplasia of bladder)
 42. Brodawczak przełyku (Papilloma of esophagus)
 43. Liszaj twardzinowy sromu (Lichen sclerosus of vulva)
 44. Torbiel śluzowa prącia (mucoid cyst of penis)
 45. Gastropatia reaktywna (reactive/ chemical gastropathy)
 46. Zawał mięśnia sercowego, 1-3 dzień (Myocardial infarction, 1-3 days)
 47. Ziarnina zapalna (Granulation tissue)
 48. Owsica wyrostka robaczkowego (Oxyuriasis)
 49. Gruczolak żołądka, typ jelitowy (Adenoma of stomach, intestinal type)
 50. Rozedma płuc (Emphysema)
 51. Colagenous spherulosis
 52. Znamię błękitne (Blue nevus)
 53. Polip szyjki macicy (Endocervical polyp)
 54. Brodawka podeszwowa/ wirusowa (warth/ verruca plantaris)
 55. Inwazyjny (naciekający) rak piersi bez specjalnego typu dobrze zróżnicowany (Invasive breast carcinoma of no special type G1 /ductal, NST/)
 56. Grasica (thymus)
 57. Śródnabłonkowa neoplazja gruczołu krokowego dużego stopnia (Prostatic intraepithelial neoplasia high grade, PIN HG)
 58. Siedząca zmiana ząbkowana (Sessile serrated lesion)
 59. Okołojajowodowe gniazda komórek Waltharda (Walthard cell nest)
 60. Polipy zapalne nosa (Inflammatory nasal polyps)
 61. II kategoria cytologiczna wg “The Bethesda System for Reporting Thyroid Cytopathology, Second Edition” – łagodny guzek pęcherzykowy tarczycy (Consistent with benign follicular nodule)
 62. Rak gruczołowy jelita grubego G2/o niższym stopniu złośliwości histologicznej/ (Adenocarcinoma of the colon low grade)
 63. Rak urotelialny in situ (urothelial carcinoma in situ, urothelial CIS)
 64. Torbielakogruczolak śluzowy jajnika (Mucinous cystadenoma of the ovary)
 65. Zwój nerwowy (ganglion), nerwy oraz ciałko blaszkowate/ Paciniego (Pacinian corpuscule) – wariant normy o okołosterczowej tkance tłuszczowej
 66. Przewlekłe limfocytarne zapalenie tarczycy (Hashimoto thyroiditis, lymphocytic thyroiditis)
 67. Poronienie wczesnej ciąży (spontanic abortion)
 68. Choroba trzewna/ celiakia (celiac sprue)
 69. Resztki pokarmowe oraz kolonie bakterii w kolonoskopii
 70. Gruczolistość trzonu macicy (Adenomyosis of uterus)
 71. Hiperplazja gruczołów i mięśniówki gładkokomórkowej pęcherzyka żółciowego (adenomyomatous hyperplasia of gallbladder)
 72. Rak jasnokomórkowy nerkowokomórkowy (Clear cell renal cell carcinoma, CCRCC NG1)
 73. Zgorzel Fourniera (Fournier’s gangrene; martwicze zapalenie powięzi /necrotizing fascitis/)
 74. Wole wieloguzkowe/hiperplastyczne (mulitnodular/ hyperplastic goiter)
 75. Martwica enzymatyczna tkanki tłuszczowej (Fat necrosis)
 76. Stwardnienie błony środkowej tętnic typu Mönckeberga (Mönckeberg medial scerosis, medial calcific sclerosis)
 77. Dodatkowy gruczoł ślinowy (accesary salivary gland)
 78. Gruczolak kosmkowy jelita grubego /z dysplazją małego stopnia/ (villous adenoma)
 79. Rak płaskonabłonkowy skóry in situ/ choroba Bowena (Squamous cell carcinoma in situ, Bowen disease)
 80. Idiopatyczna kalcynoza moszny (Idiopathic scrotal calcinosis)
 81. Gruczolak pęcherzyka żółciowego typu odźwiernikowego (Pyloric gland adenoma of gallbladder)
 82. Zator szpikowy w naczyniu płucnym (pulmunary bone marrow embolus, pulmunary embolism)
 83. Zmiany niedokrwienne jelita cienkiego (small bowel ischemia)
 84. Gruczolak cewkowo- kosmkowy jelita grubego /z dysplazją małego stopnia/ (tubulovillous adenoma)
 85. Zawał krwotoczny i ostre zapalenie przyczepka jądra /skręt przyczepka jądra/ (Torsion of the testicular appendix)
 86. Guzek dnawy (tophus/ gouty tophus)
 87. Gastropatia (reaktywna) z gromadzeniem żelaza (Iron gastropathy/ gastric siderosis)
 88. Rak płaskonabłonkowy przełyku (Squamous cell carcinoma of the esophagus)
 89. Guz macierzysty włosa/ Pilomatriksoma/ Nabłoniak wapniejący Malherbe (Pilomatrixoma/ pilomatricoma/ calcified epithelioma of Malherbe)
 90. Mięsko cewki moczowej (Urothelial caruncle). Wewnątrznaczyniowa brodawkowata hiperplazja endotelium (Intravasular papillary endothelial hyperplasia)
 91. Zwapnienia oraz ognisko metaplazji kostnej z tworzeniem dojrzałej kości w tarczycy (Calcifications and Osseus metaplasia /Adul Heterotopic Bone Formation/ in thyroid)
 92. Gruczolak przytarczycy (Parathyroid adenoma)
 93. Łagodny rozrost guzkowy gruczołu krokowego (Benign prostatic hyperplasia, BPH)
 94. Metaplazja rzęskowa (jajowodowa) błony śluzowej trzonu macicy /endometrium (tubal/ ciliated cell metaplasia of endometrium).
 95. Nowotwór podścieliskowy przewodu pokarmowego, typ wrzecionowatokomórkowy (gastrointestinal stromal tumor /GIST/ spindle cell type).
 96. Rak gruczołowy pęcherzyka żółciowego średnio zróżnicowany, typ żółciowy (Adenocarcinoma of the gallbladder G2, biliary type).
 97. Rogowacenie słoneczne (Actinic keratosis).
 98. Inwazyjny rak urotelialny moczowodu o wyższym stopniu złośliwości histologicznej (invasive urothelial carcinoma of the ureter high grade).
 99. Rak kolczystokomórkowy (płaskonabłonkowy) skóry (Squamous cell carcinoma of the skin).
 100. Tłuszczak śródmięśniowy (intramuscular lipoma).
 101. Polip włóknisto- nabłonkowy/ fibroepitelialny (Fibroepithelial polyp).
 102. Apokrynowy torbielakogruczolak potowy (apocrine cysthidroma).
 103. Metaplazja typu komórek przypominających komórki Panetha najądrza (Paneth- like cell metaplasia/ changes of epidydymis).
 104. Ciałko przyzwojowe (paraganglion).
 105. Torbiel nasieniowa (spermatocele).
 106. Eozynofilowe zapalenie jelita grubego (Eosinophilic colitis).
 107. Śródnabłonkowa neoplazja prącia, typ prosty/zróżnicowany (Differentiated/Simplex Penile Intraepithelial Neoplasia /PenIN/).
 108. Tłuszczakogruczolak tarczycy (Thyroid adenolipoma).
 109. Przewlekłe zapalenie okolicy ujścia zewnętrznego kanału szyjki macicy (cervicitis). Metaplazja płaskonabłonkowa nabłonka kanału szyjki macicy oraz rogowacenie nabłonka płaskiego (Squamous cell metaplasia and keratinization).
 110. Ektopowa tkanka kory nadnerczy (Ectopic adrenal tissue).
 111. Torbiel pilonidalna (pilonidal sinus cyst).
 112. Torebka włóknista implantu z przewlekłym nieaktywnym zapaleniem oraz obecnością silikonu z towarzyszącym odczynem na ciało obce (Braest implant capsule with silicon leak).
 113. Dysplazja/śródbłonkowa neoplazja nabłonka płaskiego odbytu dużego stopnia (Anal Squamus Dysplasia/ Anal Squamous Intraepithelial Neoplasia High Grade- ASIN-H, AIN 3).
 114. Kłykcina kończysta prącia (penile condyloma acuminatum).
 115. Barwnik w węźle chłonnym po wykonaniu tatuażu (tattoo pigment in lymph node).
 116. Śledziona dodatkowa (Accessory spleen).
 117. Trzustka heterotopowa (Heterotopic pancreas).
 118. Cechy „jądra estrogenowego/ transseksualnego” (transsexual testis, estrogenized testis).
 119. Onkocytoma nerki (Renal oncocytoma).