Przypadek 11. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjentka 52 letnia, wieloletnie bóle nadbrzusza, gastroskopowe badanie kontrolne – cześć antralna żołądka z niewielkim rumieniem zapalnym oraz z drobnymi białawymi obszarami w poziomie błony śluzowej, test ureazowy ujemny.

Do badani makroskopowego nadesłano wycinki z gastroskopii.

Obraz mikroskopowy:

Cechy charakterystyczne:

  • błona śluzowa części antralnej żołądka z przewlekłym naciekiem zapalnym (limfocyty/ czarna strzałka/, plazmocyty /niebieska strzałka/), zlokalizowanym głównie w części podstwanej
  • widoczne komórki śluzotwórcze (zielona strzałka) oraz komórki Panetha (czerwona strzałka)

Rozpoznanie:

Przewlekłe zapalenie błony śluzowej części antralnej żołądka bez cech aktywności, z metaplazją jelitową i niewielkim zanikiem.

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz