Olsztyński

ZARZĄD ODDZIAŁU OLSZTYŃSKIEGO W KADENCJI 2022 – 2025

wybrany podczas Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału w dniu: 30 maja 2022 r.

 

PRZEWODNICZĄCY: lek. Magdalena Łozińska

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO: dr hab. n. wet. Iwona Otrocka-Domagała

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO: prof. dr hab. Krzysztof Wąsowicz

SEKRETARZ: lek. Marta Szadurska-Noga

SKARBNIK: dr n. med. Aleksandra Sejda

 

KOMISJA REWIZYJNA:

PRZEWODNICZĄCY: lek. Wiktoria Lipińska

SEKRETARZ: dr hab. n. wet. Michał Gesek

CZŁONEK: lek. Krystian Golon

 

Siedziba Oddziału:

Zakład Histopatologii Wieku Rozwojowego z Pracownią Sekcyjną

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr Stanisława Popowskiego

ul. Żołnierska 18a

10-561 Olsztyn

tel. 89 5393298/664 738 668

e-mail: olsztynski@pol-pat.pl