Białostocki

ZARZĄD ODDZIAŁU BIAŁOSTOCKIEGO WYBRANY NA KADENCJĘ 2022-2025

wybrany podczas Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału w dniu: 21.07.2022r

 

Przewodniczący:  prof. dr hab.n. med. Katarzyna Guzińska – Ustymowicz

Wiceprzewodniczący:   dr hab.n. med. Luiza Kańczuga – Koda

Skarbnik:   dr n. med. Piotr Bernaczyk

Sekretarz:  lek. med. Agata Piłaszewicz – Puza

Członek Zarządu: dr n. med. Andrzej Namiot

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

Lek. med. Gabriela Lipińska

dr hab. n. med. Anna Pryczynicz

dr hab. n. med. Joanna Łotowska

 

Siedziba Oddziału:

Zakład Patomorfologii Lekarskieji i Patomorfologii  Ogólnej

Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Ul. J. Waszyngtona 13

15-269 Białystok

Tel. 85/748-59-45; Fax: 85/748-59-90

bialostocki@pol-pat.pl