Zebranie zarządu PTPat oraz nadzoru specjalistycznego

Szanowni Państwo,

W dniu 13 czerwca odbyło się zebranie zarządu PTPat oraz nadzoru specjalistycznego z udziałem konsultanta krajowego pana prof. Andrzeja Marszałka.
W trakcie spotkania przekazano informację:

  1. Dotyczącą zaawansowania prac związanych z wdrażanym systemem informatycznym pozwalającym na zarządzanie stroną Towarzystwa, co umożliwi opłacanie składek i wypełnianie deklaracji członkowskich online.
  2. Konieczności aktualizacji liczby wszystkich czynnych zawodowo patomorfologów, nie tylko będących członkami PTPat, przez przewodniczących oddziałów i konsultantów wojewódzkich w terminie do 31 sierpnia br.
  3. Konsultant krajowy przedstawił projekt systemu kształcenia osób zajmujących się opracowaniem materiału w Jednostkach Diagnostyki Patomorfologicznej (histotechników i histotechnologów), co umożliwiłoby certyfikowanie obecnie pracujących osób oraz pozyskanie w przyszłości wykwalifikowanej grupy pracowników; projekt będzie przekazany do wiadomości Krajowej Rady Onkologicznej i Ministerstwa Zdrowia.
  4. Konsultant krajowy przedstawił również propozycję zmian w „Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 18 grudnia 2017 r w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie patomorfologii” dotyczącą m. in. określenia osób wykonujących czynności diagnostyki patomorfologicznej. Propozycja zmian w Rozporządzeniu wymaga pilnej aktualizacji.
  5. Ponownie przedstawiono propozycję nadania członkostwa osobom zatrudnionym w JDP, które zajmują się opracowaniem materiału do badania mikroskopowego (zgodnie ze statutem PTPat – Rozdz. III, §6. Typ Członkostwa. 2.3. pracownik z wykształceniem wyższym lub średnim wykonujący czynności zawodowe w jednostce diagnostyki patomorfologicznej) z możliwością utworzenia w ramach PTPat Grupy/Sekcji Histotechnologów, z wysokością składki ustalonej na wcześniejszym spotkaniu zarządu w wysokości 150, 00 zł. Temat wzbudził nieco kontrowersji, w związku z tym powrócimy jeszcze do niego w następnym spotkaniu.
  6. W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi możliwości przystąpienia do akredytacji JDP, przedstawiono aktualną sytuację. Zarówno konsultant krajowy jak i prezes PTPat od dłuższego czasu podejmują działania związane z rozpoczęciem akredytowania kolejnych jednostek. Liczne spotkania, które miały miejsce z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia nadal nie przyniosły oczekiwanych decyzji. Być może, w związku z planem wprowadzenia KSO, jeszcze w tym roku zostaną wdrożone odpowiednie procedury. Wszystkie informacje na temat postępu planów dotyczących akredytacji JDP będą przekazywane na bieżąco w trakcie spotkań Zarządu i na stronie PTPat.

Z wyrazami szacunku

Renata Langfort, prezes PTPat
Andrzej Marszałek konsultant krajowy
Joanna Szpor sekretarz PTPat

Dodaj komentarz