Przypadek 271. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjentka 38 letnia z torbielowatą zmianą jajnika lewego przyjęta na Oddział Ginekologii celem usunięcia zmienionych przydatków.

Do badania makroskopowego nadesłano dwa szarawe błoniaste fragmenty tkankowe wymiarów do 5 i 7cm. Jedne z powierzchni fragmentów o brunatnej wyboistej powierzchni.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • obecność w obrębie fragmentów jajnika (zrąb- gwiazdka) gruczołów oraz podścieliska typu endometrialnego
  • komórki nabłonka kolumnowe ze stosunkowo obfitą cytoplazmą (czerwona strzałka), jądra komórkowe owalne lub okrągłe, w części z zaznaczonymi jąderkami, jednak bez hiperchromazji, bez wzrostu stosunku jądrowo- cytoplazmatycznego, bez licznych figur podziału
  • podścielisko stosunkowo bogato komórkowe, składające się z komórek o stosunkowo skąpej, zasadochłonnej cytoplazmie (niebieska strzałka), jądra komórkowe owalne lub okrągłe, podobne do siebie, bez hiperchromazji, w części z niewielkimi jąderkami, bez figur podziału
  • w podścielisku ponadto nieliczne limfocyty oraz hemosyderofagi – komórki o obfitej cytoplazmie zawierający ziarnisty brązowy barwnik, jądra komórkowe owalne lub okrągłe, położone zwykle obwodowo (żółta strzałka)
  • brak komórek atypowych, martwicy, atypowych figur podziału, odczynu desmoplastycznego, inwazji naczyniowej lub limfatycznej, brak komórek śluzotwórczych, rzęskowych, brak atypowych w tym rozgałęziających się gruczołów

Rozpoznanie:

Torbiel endometrialna jajnika (endometriotic cyst of the ovary)

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz