Poznański

Zarząd Oddziału Poznańskiego wybrany na kadencję 2013-2016:

Przewodnicząca:            prof. dr hab. Aldona Woźniak

Wiceprzewodnicząca:     prof. dr hab. Przemysław Majewski

Sekretarz:                     dr n. med. Paweł Kosikowski

Skarbnik:                      dr n. med. Małgorzata Janicka-Jedyńska

Członek Zarządu:           prof. dr hab. wiesława Salwa-Żurawska

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca:           dr n. med. Donata Jarmołowska-Jurczyszyn

Sekretarz:                   dr n. med. Katarzyna Iwanik

Członek:                      dr n. med.  Piotr Jasiński

Siedziba:

Katedra Patomorfologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Ul. Przybyszewskiego 49

00-355 Poznań

tel.: (61) 869-14-66

e-mail: