Łódzki

ZARZĄD ODDZIAŁU ŁÓDZKIEGO  W KADENCJI 2016-2019

wybrany podczas Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału w dniu: 14 kwietnia 2016 r.

PRZEWODNICZĄCY:                        prof. dr hab. n med. Małgorzata Wągrowska-Danilewicz

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO:      prof. dr hab. n med. Radzisław Kordek

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO:      dr n med. Dorota Jesionek-Kupncka

SEKRETARZ:                                  dr n med. Iwona Lewy-Trenda

SKARBNIK:                                    dr n med. Agnieszka Wierzchniewska-Ławska

KOMISJA REWIZYJNA:

PRZEWODNICZĄCY:                         dr n med. Andrzej Kałużyński

SEKRETARZ:                                  dr n med. Grażyna Pasz-Walczak

CZŁONEK:                                     dr n med. Jarosław Szwalski

Siedziba Zarządu: Zakład Patomorfologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

ul. Pomorska 251

92-213 Łódź

tel. (42) 679-01-91; 675-76-33

e-mail: malgorzata.wagrowska-danilewicz@umed.lodz.pl