Łódzki

ZARZĄD ODDZIAŁU ŁÓDZKIEGO W KADENCJI 2022-2025

wybrany podczas Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału w dniu: 09 czerwca 2022 roku

 

PRZEWODNICZĄCY: dr. hab. n. med. prof. UMED Dorota Jesionek-Kupnicka

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO: dr n.med. Jacek Musiał

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO: dr n. med. Karolina Janczar

SEKRETARZ: dr n med. Marcin Braun

SKARBNIK: lek. Witold Skierkowski

 

KOMISJA REWIZYJNA:

PRZEWODNICZĄCY: dr n med. Dominik Sygut

SEKRETARZ: dr n. med. Wojciech Kuncman

CZŁONEK: dr n.med. Marta Batorska

 

Siedziba Zarządu:

Zakład Patomorfologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Pomorska 251
92-213 Łódź

tel. (42) 675 76 25; 605 042 770

e-mail: dorota.jesionek-kupnicka@umed.lodz.pl
lodzki@pol-pat.pl