Lista rozpoznań (aktualizacja 07.05.2020)

 1. Polip trawieńcowy żołądka (Fundic gland polyp)
 2. Metaplazja apokrynowa w gruczole piersiowym (Apocrine metaplasia in breast)
 3. Nużeniec skórny (Demodex)
 4. Mięśniak gładkokomórkowy trzonu macicy (Leiomyoma of uterus)
 5. Endometrioza w bliźnie po cięciu cesarskim (Endometriosis)
 6. Zapalenie żołądka na tle infekcji Helicobacter pylori (Helicobacter gastritis)
 7. Zwapnienia wewnątrzprzewodowe gruczołu piersiowego (Intraductal calcifications in breast)
 8. Pęcherzyki nasienne (Seminal vesicles)
 9. Torbiel tricholemmalna (Tricholemmal cyst)
 10. Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego (Acute appendicitis)
 11. Przewlekłe zapalenie błony śluzowej trzonu żołądka z metaplazją jelitową (Chronic gastritis with intestinal metaplasia)
 12. Brodawka łojotokowa (Seborrheic keratosis)
 13. Znamię melanocytarne skórne (Dermal nevus)
 14. Torbiel okołojajowodowa (Paratubal cyst)
 15. Torbiel naskórkowa (Epidermal cyst)
 16. Melanoza jelita grubego (Melanosis coli)
 17. Elastoza skóry (Skin elastiosis)
 18. Tłuszczak (Lipoma)
 19. Cholesteroloza pęcherzyka żółciowego (Cholesterolosis of gall bladder)
 20. Śródnabłonkowa neoplazja nabłonka płaskiego szyjki macicy dużego stopnia (High grade squamous intraepithelial lesion, HSIL)
 21. Gruczolak cewkowy jelita grubego z dysplazją małego stopnia (Tubular adenoma of colon with low grade dysplasia)
 22. Rak podstawnokomórkowy skóry (Basal cell carcinoma of skin, BCC)
 23. Ostre zapalenie gruczołu krokowego (Acute prostatitis)
 24. Uszkodzenie termiczne nabłonka jajowodu (Heat artifact of fallopian tube)
 25. Zimowiak (Hibernoma)
 26. Martwica skrzepowa tkanki tłuszczowej (Coagulative necrosis of fat tissue)
 27. Przewlekłe zapalenie błony śluzowej trzonu żołądka z cechami przyjmowania inhibitorów pompy protonowej (chronic gastritis with effects of proton pump inhibitors, PPI)
 28. Polip hiperplastyczny jelita grubego (Hyperplastic polyp of colon)
 29. Naczyniakotłuszczak (Angiolipoma)
 30. Polip endodermalny (Endometrial polyp)
 31. Eozynofilowe zapalenie przełyku (Eosinophilic esophagitis)
 32. Włókniak skóry (Dermatofibroma)
 33. Włókniakogruczolak piersi (Fibroadenoma of breast)
 34. Neoplazja komórek zarodkowych in situ (Germ cell neoplasia in situ, GCNIS), dawniej wewnątrzprzewodowa neoplazja komórek zarodkowych (intratubular germ cell neoplasia, IGCN)
 35. Sarcina ventriculi
 36. Guzki krwawnicze/ hemoroidy (Hemorrhoids)
 37. Przerost mięśnia serca (Kardiomyocyte hypetrophy)
 38. Przytarczyca (Parathyroid gland)
 39. Rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego (Pseudomembranaceus colitis)
 40. Żylaki przełyku (Varices of esophagus)
 41. Metaplazja płaskonabłonkowa błony śluzowej pęcherza moczowego (Squamous cell metaplasia of bladder)
 42. Brodawczak przełyku (Papilloma of esophagus)
 43. Liszaj twardzinowy sromu (Lichen sclerosus of vulva)
 44. Torbiel śluzowa prącia (mucoid cyst of penis)
 45. Gastropatia reaktywna (reactive/ chemical gastropathy)
 46. Zawał mięśnia sercowego, 1-3 dzień (Myocardial infarction, 1-3 days)
 47. Ziarnina zapalna (Granulation tissue)
 48. Owsica wyrostka robaczkowego (Oxyuriasis)
 49. Gruczolak żołądka, typ jelitowy (Adenoma of stomach, intestinal type)
 50. Rozedma płuc (Emphysema)
 51. Colagenous spherulosis