Przypadek 171. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjentka 42 letnia przyjęta na Oddział Chirurgii celem usunięcia przetoki odbytu.

Do badania makroskopowego nadesłano nieregularny żółto- brunatny fragment tkankowy wymiarów 3,5x3x2cm pokryty fragmentem skóry wymiarów 2×1,8cm z widocznym w części centralnej zagłębieniem.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • fragment skóry i tkanki podskórnej pokryty nabłonkiem wielowarstwowym płaskim bez dysplazji z ogniskową hiper (pogrubieniem) i parakeratozą (obecność jąder komórkowych w warstwie powierzchownej /krzyżyk/) z widoczną głęboko sięgającym szczelinowatą przestrzenią /gwiazdka/
  • przestrzeń pozbawiona pokrywającego nabłonka ze ścianą składającą się z tkanki włóknistej z fibroblastami oraz naczyniami krwionośnymi /żółta strzałka/
  • towarzysząca ziarnina zapalana /czarna strzałka/ i naciek zapalny złożony z limfocytów /niebieska strzałka/, plazmocytów, granulocytów obojętnochłonnych /czerwona strzałka/ i makrofagów
  • brak cech atypii nabłonka, brak komórek atypowych, brak ziarniniaków, martwicy

Rozpoznanie:

Przetoka odbytu (Anal fistula)

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz