Przypadek 170. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjent 36 letni przyjęty na Oddział Chirurgii w trybie planowym celem plastyki przepukliny w bliźnie po laparotomii zwiadowczej.

Do badania makroskopowego nadesłano kilkanaście żółtawych, brunatnych i żółto- brunatnych fragmentów tkankowych wymiarów do 0,5 do 6cm. Dwa z nich pokryte są fragmentami wyboistej, białawej skóry wymiarów od 2,5x1cm oraz 5,5×0.8cm.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • dojrzała tkanka tłuszczowa, łączna oraz mięśniówka szkieletowa
  • mięśniówka szkieletowa: * w części zwykle wyglądająca, z zachowanym prążkowaniem zwykłą wielkością i kształtem włókien oraz jąder komórkowych /czarna strzałka/ * w części komórek pojawiają się odpowiedniki tzw węzłów skurczu – przebiegające prostopadle do osi długiej włókien kwasochłonne obszary z zanikiem prążkowania /czerwona strzałka/, jądra komórkowe w części obkurczone, hiperchromatyczne, położone obwodowo /niebieska strzałka/ * część komórek z całkowitym lub obejmującym znaczną część komórki zanikiem prążkowania, kwasochłonna, obkurczona z niewyraźnymi lub niewidocznymi jądrami komórkowymi („wygładzenie komórek”) /zielona strzałka/
  • brak przybytku granulocytów obojętnochłonnych, limfocytów, plazmocytów, włóknienia w obrębie mięśni, obszarów szklistych, śluzowatych, przybytku tkanki tłuszczowej
  • w barwieniu dodatkowym Ki67 w uszkodzonych komórkach mięśniówki szkieletowej rozlany odczyn błonowo – cytoplazmatyczny (w niezmienionych zachowane, wyraźne prążkowanie)
Ki67
Ki67

Rozpoznanie:

Uszkodzenie mięśni szkieletowych (Skeletal muscle injury).

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz