Standardy

ZALECENIA DO DIAGNOSTYKI HISTOPATOLOGICZNEJ NOWOTWORÓW

OPRACOWANE POD PATRONATEM POLSKIEGO TOWARZYSTWA PATOLOGOÓW W 2013 ROKU

W RAMACH PROJEKTU NARODOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH

FINANSOWANEGO PRZEZ MINISTERSTWO ZDROWIA

plik pdf do pobrania

 1 Skóra plik pdf plik word
 1.1 Nowotwory skóry. Wojciech Biernat    
 1.2 Czerniak. Anna Nasierowska-Guttmejer, Piotr Rutkowski    
 2 Rak piersi
 2.1 Rak in situ piersi. Ewa Chmielik, Wojciech P. Olszewski    
 2.2 Rak naciekający piersi. Ewa Chmielik, Wojciech P. Olszewski    
 3 Nowotwory w terenie klatki piersiowej
 3.1 Rak płuca. Renata Langfort    
 3.2 Grasiczaki i raki grasicy. Małgorzata Szołkowska, Renata Langfort    
 3.3 Międzybłoniak opłucnej. Renata Langfort    
 4 Nowotwory układu pokarmowego I część
 4.1 Rak przełyku i rak połączenia przełykowo-żołądkowego. Justyna Szumiło    
 4.2 Rak żołądka. Przemysław Majewski    
 4.3 Rak jelita grubego. Anna Nasierowska-Guttmejer    
 4.4 Nowotwory neuroendokrynne. Anna Nasierowska-Guttmejer    
 4.5 Nowotwory podścieliskowe, GIST. Anna Nasierowska-Guttmejer, Katarzyna Guzińska-Ustymowicz    
 5 Układ pokarmowy II część
 5.1 Rak brodawki Vatera. Krzysztof Bardadin    
 5.2 Rak wewnątrzwątrobowych dróg żółciowych. Krzysztof Bardadin    
 5.3 Rak zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych. Krzysztof Bardadin    
 5.4 Przywnękowe drogi żółciowe. Krzysztof Bardadin    
 5.5 Rak pęcherzyka żółciowego. Krzysztof Bardadin    
 5.6 Rak wątrobowokomórkowy. Barbara Górnicka    
 5.7 Rak zewnątrzwydzielniczej części trzustki. Romana Tomaszewska    
 6 Nowotwory narządu rodnego
 6.1 Rak sromu. Katarzyna Bednarek-Rajewska, Konstanty Korski, Jan Bręborowicz    
 6.2 Rak pochwy. Katarzyna Bednarek-Rajewska, Konstanty Korski, Jan Bręborowicz    
 6.3 Rak szyjki macicy. Piotr Bernaczyk    
 6.4 Rak endometrium. Anna Nasierowska-Guttmejer, Szymon Wojtylak    
 6.5 Rak jajnika. Katarzyna Bednarek-Rajewska, Konstanty Korski, Jan Bręborowicz    
 6.6 Rak jajowodu. Katarzyna Bednarek-Rajewska, Konstanty Korski, Jan Bręborowicz    
 7 Uropatologia
 7.1 Rak nerki. Krzysztof Okoń    
 7.2 Rak miedniczki nerkowej i moczowodu. Krzysztof Okoń    
 7.3 Nowotwory jądra. Krzysztof Okoń    
 7.4 Rak prącia. Krzysztof Okoń    
 7.5 Rak pęcherza moczowego. Agnieszka Hałoń, Krzysztof Okoń    
 7.6 Rak stercza. Agnieszka Hałoń, Agnieszka Powała    
 8 Nowotwory układu chłonnego.
 8.1 Nowotwory układu chłonnego. Monika Prochorec-Sobieszek, Grzegorz Rymkiewicz, Dorota Jesionek-Kupnicka, Anna Szumera-Ciećkiewicz    
 9 Nowotwory w terenie głowy i szyi
 9.1 Rak jamy ustnej, warg i języka. Józef Kobos    
 9.2 Rak jamy nosa i zatok przynosowych. Monika Durzyńska    
 9.3 Rak gardła. Andrzej Marszałek    
 9.4 Nowotwory ślinianek. Monika Durzyńska    
 9.5 Rak krtani. Stanisław Sporny    
 10 Nowotwory gruczołów endokrynnych
 10.1 Rak tarczycy. Dariusz Lange    
 10.2 Rak Kory nadnercza. Barbara Górnicka, Łukasz Koperski    
 11 Nowotwory wieku dziecięcego
 11.1 Mięśniakomięsak prążkowanokomórkowy. Wiesława Grajkowska, Maciej Pronicki    
 11.2 Guz Wilmsa, nerczak płodowy. Wiesława Grajkowska, Maciej Pronicki    
 11.3 Nerwiak zarodkowy. Ewa Iżycka-Świeszewska    
 11.4 Prymitywny guz neuroektodermalny (PNET) – mięsak Ewinga. Wiesława Grajkowska, Maciej Pronicki    
 11.5 Wątrobiak płodowy. Ewa Iżycka-Świeszewska    
 11.6 Pozagonadalne i pozaczaszkowe guzy germinalne. Ewa Iżycka-Świeszewska    
 12 Guzy mózgu i rdzenia kręgowego.Dariusz Adamek    
 13 Mięsaki tkanek miękkich i kości.
 13.1 Mięsaki tkanek miękkich. Janusz Ryś    
 13.2 Mięsaki kości. Janusz Ryś