Grupy robocze

  1. Grupy ekspertów narządowych
  Grupa narządowa Przewodniczący Członkowie grupy
  1. Pierś R. Kordek,  Łódź E. Chmielik, WP Olszewski
  2. Ośrodkowy Układ Nerwowy D. Adamek, Kraków W. Grajkowska
  3. Gruczołu endokrynne D. Lange, Gliwice  B. Górnicka
  4. Przewód pokarmowy; przełyk, żołądek, jelito A. Nasierowska-Guttmejer, Warszawa P. Majewski, J. Szumiło,

  K. Guzińska-Ustymowicz,

  A. Mróz, M.Malinowska,

  K. Karpińska

  5. Wątroba, drogi żółciowe,   trzustka B. Górnicka, Warszawa R. Tomaszewska,
  K. Bardadin,
  Ł. Koperski
  6. Układ moczowo-płciowy M. Jeleń , Wrocław K. Okoń, A. Hałoń,
  M. Ligaj,
  7. Układ rozrodczy żeński J. Bręborowicz Sz. Wojtylak,
  A. Nasierowska-Guttmejer,
  P. Bernaczyk,
  K. Rajewska-Bednarek
  8. Głowa i szyja J. Kobos, Łódź M. Durzyńska, S. Sporny,

  H. Majewska, A. Marszałek

  9. Hematologiczna M. Prochorec-Sobieszek,  Warszawa D. Jesionek-Kupnicka,

  G. Rymkiewicz,
  B. Ziarkiewicz-Wróblewska,

  10. Pediatryczna M. Pronicki, Warszawa E. Iżycka-Świeszewska,

  W. Grajkowska

  11. Skóra W. Biernat, Gdańsk A. Nasierowska-Guttmejer,

  R. Kordek, P. Wiśniewski

  12. Klatka piersiowa L. Chyczewski, Białystok R. Langfort,
  M. Szołkowska,
  E. Kaznowska,  A. Woźniak
  13. Tkanki miękkie, kości J. Ryś
  14. Oko J. Orłowska-Heitzman,
  Kraków

  1. Grupa Cytodiagnostyki Klinicznej, Przewodniczący: prof. Michał Jeleń (Wrocław)

  2. Grupa Patologii Molekularnej, Przewodnicząca: prof. Monika Prochorec Sobieszek, Członkowie: prof. Julia Bar, prof. Lech Chyczewski, prof. Michał Jeleń, dr Konstanty Korski,  prof. Anna Nasierowska-Guttmejer, prof. Barbara Pieńkowska-Grela

  3. Grupa do współpracy z Krajową Radą ds. Onkologii, Przewodnicząca i członek Krajowej Rady do sparw Onkologii: prof. Anna Nasierowska-Guttmejer, Członkowie:  Prof. Julia Bar, prof. Joanna Chorostowska-Wynimko, prof. Lech Chyczewski, prof. Barbara Górnicka, prof. Ewa Iżycka- Świeszewska, prof. Michał Jeleń, prof. Radzisław Kordek, prof. Dariusz Lange, prof. Przemysław Majewski, prof. Barbara Pieńkowska-Grela, prof. Monika Prochorec-Sobieszek, dr med. Mirosław Śnietura

  4. Grupa  „Szkoły Rezydentów i Młodych Patomorfologów”. Przewodnicząca: prof. nadzw. Wiesława Grajkowska, Członkowie: dr hab. Andrzej Mróz, dr med. Dariusz Grzanka

  Sprawozdanie z działalności grup ekspertów w kadencji 2013 – 2016-05-29

  1. Grupa ekspertów narządowych.

  Przewodniczący/Koordynatorzy: prof. Anna Nasierowska-Guttmejer, prof. Dariusz Lange.

  Szkolenie lekarzy patomorfologów w zakresie histopatologii onkologicznej w ramach funduszu Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych realizowane od 2012 r. i kontynuowane w 2013 r. przez Centrum Onkologii Oddział w Gliwicach nt. „Kształcenie lekarzy patomorfologów w zakresie histopatologii onkologicznej”.

  Przygotowanie i publikacja narządowych zbiorów danych do raportów synoptycznych w diagnostyce nowotworów pt. „Zalecenia do diagnostyki histopatologicznej nowotworów”. Wydawca; Centrum Onkologii Oddział Gliwice, PTP, 2013. Dostępne są na stronie PTP w zakładce „Zalecenia”.

  Zorganizowanie konferencji szkoleniowej dla 100 patomorfologów 14-16.XI. 2013 r w Warszawie

  Opracowanie i wydanie zaleceń PTP do diagnostyki nowotworów w 4 suplementach Polish Journal of Pathology; 3/2013, 1/2014, 2/2014, 1/2015.

  Sprawozdanie prof. Anna Nasierowska-Guttmejer

  2. Grupa Cytopatologii Klinicznej.

  Przewodniczący prof. Michał Jeleń.

  W ciągu 3 lat Grupa zorganizowała trzy sympozja we Wrocławiu, tzw. „Wrocławskie Dni Cytologiczne„. Tematyka sympozjów poświęcona była cytologicznej diagnostyce nowotworów tkanek miękkich, nowotworów ślinianek oraz nowotworów układu oddechowego. Podczas każdego sympozjum drugi dzień w całości poświęcony był cytologii szyjki macicy i dedykowany głównie w formie warsztatów  cytodiagnostom. W ubiegłym roku w całości drugi dzień poświęcilismy diagnostyce molekularnej stanów przedrakowych szyjki macicy, kotestingowi plus oraz LBC. We wszystkich sympozjach wykładowcami byli oprócz nas, wykładowcy z zagranicy. Zespół współpracuje z Kolegium Medycyny Laboratoryjnej.

  Sprawozdanie prof. Michała Jelenia.

  3. Grupa Patologii Molekularnej.

  Brak sprawozdań z działalności Grupy i brak kontaktu z jej Przewodniczącym był przyczyną zweryfikowania dotychczasowej działalności. Powołano nową Przewodniczącą,  prof. Monikę Prochorec-Sobieszek. Głównym zadaniem ma być współpraca z patomorfologami i biologami molekularnymi przy opracowaniu wytycznych do badań molekularnych w diagnostyce patomorfologicznej i czynników predykcyjnych w terapii personalizowanej, planowana jest współpraca z Polską Koalicją Medycyny Personalizowanej.

  Podsumowanie prof. Anna Nasierowska-Guttmejer

  4. Grupa do współpracy z Krajową Radą ds. Onkologii,

  Przewodnicząca: prof. Anna Nasierowska-Guttmejer

  Przygotowanie projektów do NPZChN na lata 2016 -2025,  współpracy z Krajową Radą ds. Onkologii oraz opracowanie „Strategii poprawy sytuacji w patomorfologii”. Regularne uczestniczenie w spotkaniach i pracach Krajowej Rady do spraw Onkologii. Efektem współpracy jest włączenie priorytetów Strategii poprawy sytuacji w patomorfologii do „ Strategii Walki z Rakiem”.

  Sprawozdanie prof. Anna Nasierowska-Guttmejer

  5. Grupa „Szkoły Rezydentów i Młodych Patomorfologów:

  Przewodnicząca: prof. nadzw. Wiesława Grajkowska

  W ciągu 1,5 roku zorganizowano trzy konferencje w Warszawie.

  • 15 – 16 maj 2015 r. „Nowotwory endokrynne i GIST”
  • 24 październik 2015 r. ,, Badanie makroskopowe materiału onkologicznego wybranych narządów: gruczoł piersiowy, płuco, żołądek, jelito grube”
  • 18 -19 marzec 2015 r. „Zasada badania materiału onkologicznego narządu rodnego”

  Sprawozdanie prof. nadzw. Wiesława Grajkowska