Licencja PTP

Proces licencjonowania jest obecne akceptowany jako element wsparcia budowania jakości badań patomorfologicznych. Proces uzyskiwania licencji ma charakter dobrowolny, ale jest zalecany przez Zarząd
Główny Polskiego Towarzystwa Patologów. Zgodnie z obwieszeniem Ministra Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrowia 2021 poz 75) licencja PTPat została uwzględniona w standardach akredytacyjnych w dziale „zarządzanie JDP” i posiadanie licencji jest weryfikowane w trakcie przeprowadzanej przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia wizyty akredytacyjnej.

Kontakt:

prof. dr hab. Piotr Ziółkowski

Katedra i Zakład Patomorfologii, Uniwersytet Medyczny

ul. K. Marcinkowskiego 1, 50-368 Wrocław

tel.: 71 784 12 12, 71 784 12 13, 71 784 12 14

e-mail: licencjaPTP@pol-pat.pl

Dokumenty:

Regulamin Komisji Licencyjnej 2023

Wniosek o udzielenie licencji PTP ver2023

Załącznik 1 spis procedur w Zakładzie patomorfologii

Załącznik 2 kontrola jakości w Zakładzie patomorfologii

Załącznik 3 kryteria stopnie referencyjności – licencja PTP

Załącznik 4 limity obciążenia – licencja PTP