Krakowski

ZARZĄD ODDZIAŁU KRAKOWSKIEGO W KADENCJI 2016-2019

wybrany podczas Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału  w dniu: 22 kwietnia 2016 r.

PRZEWODNICZĄCY:                                   Doc. dr hab. n. med. Krzysztof Okoń

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO:         Prof. dr hab. n. med. Dariusz Adamek

CZŁONEK ZARZĄDU:                                 Dr n med. Bolesław Papla

SEKRETARZ:                                                 Dr n med. Katarzyna Urbańczyk

SKARBNIK:                                                    Dr n med. Magdalena Białas

KOMISJA REWIZYJNA:      

PRZEWODNICZĄCY:                                  Dr n med. Wojciech Szczepański

CZŁONKOWIE:                                             Dr Dariusz Pabis

.                                                                      Dr n med. Agata Lazar

Siedziba:

Zakład Patomorfologii Collegium Medium UJ

Ul. Grzegórzecka 16

31-531 Kraków

tel.: (12) 421-52-10; fax: (12) 411-97-25

e-mail: mpokon@cyf-kr.edu.pl

Polskie Towarzystwo Patologów Oddział w Krakowie zaprasza na cykl spotkań naukowo- szkoleniowych z zakresu aspektów technicznych opracowania materiału histopatologicznego dla pracowników zajmujących się technicznym opracowaniem materiału histopatologicznego.

Spotkania prowadzone są przez pracowników Zakładu Patomorfologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, będą odbywać się w zależności od sytuacji: stacjonarnie w sali seminaryjnej Zakładu Patomorfologii w Nowej Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego ul. Jakubowskiego 2 lub zdalnie, o godz. 14.00 według załączonego harmonogramu.

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ NAUKOWO SZKOLENIOWYCH NA TEMAT ASPEKTÓW TECHNICZNYCH OPRACOWANIA MATERIAŁU HISTOPATOLOGICZNEGO

2022.01.19

Aspekty techniczne  opracowania materiału histologicznego – etap przedlaboratoryjny – wytyczne akredytacyjne.

mgr Lucy Gizler/ mgr Klaudia Wróbel

2022.02.23

Aspekty techniczne  opracowania materiału histologicznego –pobieranie materiału – wytyczne akredytacyjne.

mgr Daria Kucharska

2022.03.23

Aspekty techniczne  opracowania materiału histologicznego –przeprowadzanie materiału – wytyczne akredytacyjne.

dr n. biol. Agnieszka Miłoń

2022.04.20

Aspekty techniczne  opracowania materiału histologicznego – zatapianie materiału – wytyczne akredytacyjne.

mgr Joanna Tekla

2022.05.18

Aspekty techniczne  opracowania materiału histologicznego – krojenie preparatów – wytyczne akredytacyjne.

mgr Joanna Kurowska

2022.09.21

Aspekty techniczne  opracowania materiału histologicznego – barwienie hematoksyliną i eozyną – wytyczne akredytacyjne.

mgr Amanda Bieryt

2022.10.20

Aspekty techniczne  opracowania materiału histologicznego – barwienia specjalne cz.1– wytyczne akredytacyjne.

mgr Sylwia Serwata

2022.11.24

Aspekty techniczne  opracowania materiału histologicznego –akredytacja zakładów patomorfologii w 2022.

dr n. med Agnieszka Klimkowska

Obowiązują wcześniejsze zapisy u Pani mgr Małgorzaty Sambur msambur@su.krakow.pl. Udział w posiedzeniach jest bezpłatny.

Posiedzenie zakończone jest testowym sprawdzeniem nabytej wiedzy. Za udział  w posiedzeniach będzie można uzyskać punkty edukacyjne.