Krakowski

ZARZĄD ODDZIAŁU KRAKOWSKIEGO W KADENCJI 2022-2025

wybrany podczas Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału  w dniu: 4.10. 2022 r.

PRZEWODNICZĄCY: dr hab. n. med. Magdalena Ulatowska-Białas

SEKRETARZ: lek. Jolanta Orłowska-Heitzman

SKARBNIK:  lek. Piotr Sadowski

KOMISJA REWIZYJNA:      

PRZEWODNICZĄCY: dr n med. Agnieszka Harazin-Lechowska

CZŁONKOWIE: dr n med. Grzegorz Dyduch

Siedziba:

Zakład Patomorfologii Collegium Medium UJ

Ul. Grzegórzecka 16

31-531 Kraków

tel.: (12) 421-52-10; fax: (12) 411-97-25

e-mail: mbialas7@gmail.com

krakowski@pol-pat.pl

Szanowni Państwo!

Polskie Towarzystwo Patologów Oddział w Krakowie zaprasza na cykl spotkań naukowo- szkoleniowych z zakresu dobrych praktyk technicznego opracowania materiału histopatologicznego dla pracowników zajmujących się technicznym opracowaniem materiału histopatologicznego.

Spotkania prowadzone są przez zaproszonych Gości lub pracowników Zakładu Patomorfologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, będą odbywać się hybrydowo: stacjonarnie w sali seminaryjnej Zakładu Patomorfologii w Nowej Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego ul. Jakubowskiego 2 oraz  zdalnie na platformie zoom, o godz. 14.00 według poniższego harmonogramu.

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ NAUKOWO SZKOLENIOWYCH NA TEMAT ASPEKTÓW TECHNICZNYCH OPRACOWANIA MATERIAŁU HISTOPATOLOGICZNEGO

17.01.2024

Dobre praktyki utrwalania i przygotowanie materiału do badania – histopatologia

mgr Paulina Korta

21.02.2024

Dobre praktyki utrwalania i przygotowanie materiału do badania – cytologia

dr n. med. Anna Glajcar

20.03.2024

Dobre praktyki utrwalania i przygotowanie materiału do badania – mikroskopia elektronowa

mgr Paulina Magiera

24.04.2024

Dobre praktyki utrwalania i przygotowanie materiału do badania – biopsja mięśnia

mgr Sylwia Serwata i mgr Karolina Kasina

22.05.2024

Dobre praktyki przeprowadzania i zatapiania materiału histopatologicznego

mgr Joanna Tekla

25.09.2024

Dobre praktyki krojenia preparatów HE, IHC/HC

mgr Joanna Kurowska

23.10.2024

Dobre praktyki barwienie preparatów histologicznych HE, barwienia specjalne HC i IHC

mgr Greta Kądziela

27.11.2024

Cyfrowa patologia

dr n. med. Mateusz Matusiak

Obowiązują wcześniejsze zapisy u Pani mgr Małgorzaty Sambur msambur@su.krakow.pl.

Udział w posiedzeniach jest bezpłatny.

Posiedzenie zakończone jest testowym sprawdzeniem nabytej wiedzy. Za udział  w posiedzeniach będzie można uzyskać punkty edukacyjne.