Krakowski

ZARZĄD ODDZIAŁU KRAKOWSKIEGO W KADENCJI 2016-2019

wybrany podczas Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału  w dniu: 22 kwietnia 2016 r.

PRZEWODNICZĄCY:                                   Doc. dr hab. n. med. Krzysztof Okoń

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO:         Prof. dr hab. n. med. Dariusz Adamek

CZŁONEK ZARZĄDU:                                 Dr n med. Bolesław Papla

SEKRETARZ:                                                 Dr n med. Katarzyna Urbańczyk

SKARBNIK:                                                    Dr n med. Magdalena Białas

KOMISJA REWIZYJNA:      

PRZEWODNICZĄCY:                                  Dr n med. Wojciech Szczepański

CZŁONKOWIE:                                             Dr Dariusz Pabis

.                                                                      Dr n med. Agata Lazar

Siedziba:

Zakład Patomorfologii Collegium Medium UJ

Ul. Grzegórzecka 16

31-531 Kraków

tel.: (12) 421-52-10; fax: (12) 411-97-25

e-mail: mpokon@cyf-kr.edu.pl

Polskie Towarzystwo Patologów Oddział w Krakowie zaprasza na cykl spotkań naukowo- szkoleniowych z zakresu aspektów technicznych opracowania materiału histopatologicznego dla pracowników zajmujących się technicznym opracowaniem materiału histopatologicznego.

Spotkania prowadzone są przez pracowników Zakładu Patomorfologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, będą odbywać się w zależności od sytuacji: stacjonarnie w sali seminaryjnej Zakładu Patomorfologii w Nowej Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego ul. Jakubowskiego 2 lub zdalnie, o godz. 14.00 według załączonego harmonogramu.

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ NAUKOWO SZKOLENIOWYCH NA TEMAT ASPEKTÓW TECHNICZNYCH OPRACOWANIA MATERIAŁU HISTOPATOLOGICZNEGO

2021.01.20

Aspekty techniczne opracowania materiału histologicznego – przeprowadzanie materiału histologicznego.

Mgr Magdalena Czepiec

2021.02.17

Aspekty techniczne opracowania materiału histologicznego –walidacja metod molekularnych.

Mgr Ewa Grudzień

2021.03.24

Aspekty techniczne opracowania materiału histologicznego –walidacja przygotowania materiału do oceny w mikroskopie elektronowym.

Dr n. med Anna Glajcar / Mgr Paulina Magiera

2021.04.21

Aspekty techniczne opracowania materiału histologicznego – walidacja barwienia HE i praktyczne aspekty kontroli jakości preparatów HE.

Mgr Weronika Natkaniec

2021.05.19

Aspekty techniczne opracowania materiału histologicznego – walidacja barwień immunohistochemicznych.

Mgr Małgorzata Wesołowska / mgr Grażyna Igielska

2021.09.22

Aspekty techniczne opracowania materiału histologicznego – kontrola jakości w zakładzie patomorfologii cz.1.

Dr n. med Agnieszka Klimkowska

2021.10.20

Aspekty techniczne opracowania materiału histologicznego – praktyczne aspekty kontroli jakości preparatów immunohistochemicznych.

Mgr Małgorzata Wesołowska/ mgr Grażyna Igielska

2021.11.24

Aspekty techniczne opracowania materiału histologicznego – kontrola jakości w zakładzie patomorfologii cz.2.

Dr n. med Agnieszka Klimkowska

Obowiązują wcześniejsze zapisy u Pani mgr Małgorzaty Wesołowskiej mawesolowska@su.krakow.pl. Udział w posiedzeniach jest bezpłatny.

Posiedzenie zakończone jest testowym sprawdzeniem nabytej wiedzy. Za udział  w posiedzeniach będzie można uzyskać punkty edukacyjne.