Warszawski

ZARZĄD ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO  W KADENCJI 2016-2019

wybrany podczas Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału w dniu: 11 maja 2016 r.

PRZEWODNICZĄCY:                             prof. dr hab. n med. Monika Prohorec-Sobieszek

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO:          dr n med. Elwira Bakuła-Zalewska

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO:          dr n med. Jarosław Wejman

SEKRETARZ:                                      dr n med. Anna Szumera-Ciećkiewicz

SKARBNIK:                                        lek. med. Michał Pyzlak

 

KOMISJA REWIZYJNA:

PRZEWODNICZĄCY:                             dr n med. Monika Durzyńska

SEKRETARZ:                                      lek. med. Katarzyna Sikora

CZŁONEK:                                         dr n med. Łukasz Koperski

Siedziba Zarządu:

Zakład Diagnostyki Hematologicznej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii

ul. I. Ghandi 14,

02-776 Warszawa

tel: (22)34 96 296        fax: (22)34 96 494

email: ow_ptp@ihit.waw.pl