Warszawski

ZARZĄD ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO W KADENCJI 2022-2025

wybrany podczas Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału w dniu: 15 września 2022r.

 

PRZEWODNICZĄCY: prof. NIO-PIB, dr hab. n. med. Anna Szumera-Ciećkiewicz

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO: dr n. med. Elwira Bakuła-Zalewska

SEKRETARZ: dr Janusz Patera

SKARBNIK:  dr hab. n. med. Łukasz Koperski

 

KOMISJA REWIZYJNA:

PRZEWODNICZĄCY: dr Marcin Lipiński

SEKRETARZ:   dr n. med. Wojciech Olszewski

CZŁONEK: dr Kamil Sokół 

 

Siedziba Zarządu:

Zakład Patomorfologii Nowotworów,

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – 

Państwowy Instytut Badawczy,

ul. W.K. Roentgena 5,

02-781 Warszawa

tel: (22) 546 3036 

email: warszawa.polpat@gmail.com / warszawski@pol-pat.pl