Przypadek 82. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjentka 75 letnia przyjęta na Oddział Ratunkowy z powodu podejrzenia ostrego zespołu wieńcowego rozpoznanego przez lekarza rodzinnego. W trakcie wykonywania badań diagnostycznych Pacjentka straciła przytomność, stwierdzono asystolię. Wykonano resuscytację krążeniowo- oddechową bez pozytywnego skutku. Zlecono sekcję zwłok.

W trakcie badania sekcyjnego płuca przekrwione, ogniskowo z wydobywającym się pienistym płynem przy ucisku, ogniskowo bledsze, o obniżonej powietrzności.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • w świetle naczynia płucnego obecny zator szpikowy – w jego skład wchodzą komórki tłuszczowe (gwiazdki), komórki hematopoetyczne (min. fragment megakariocyta /czarna strzałka/, metamielocyt kwasochłonny /czerwona strzałka/, erytroblast kwasochłonny /niebieska strzałka/) i komórki zrębowe/siateczki
  • w płucach ponadto przekrwienie pęcherzykowe oraz obrzęk

Rozpoznanie:

Zator szpikowy w naczyniu płucnym (pulmunary bone marrow embolus, pulmunary embolism)

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz