Przypadek 83. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjent 72 letni przyjęty na Oddział Chirurgii z objawami ostrego brzucha. W badaniach obrazowych stwierdzono zator tętnicy krezkowej. W trybie ostrym dokonano laparotomii, usunięto makroskopowo zmieniony fragment jelita cienkiego.

Do badania makroskopowego nadesłano fragment jelita cienkiego długości 53cm, średnicy do 2,5cm, z fragmentem krezki wysokości do 1,5cm, powierzchnia zewnętrzna jelita na większości długości brunatna, ogniskowo obecny szary nalot. Na przekrojach błona śluzowa o zatartym rysunku, krucha, ogniskowo brunatnie podbarwiona i wygładzona.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • w obrębie błony śluzowej i ogniskowo podśluzowej obecna martwica niedokrwienna (kwasochłonne cienie kosmków i krypt /niebieska strzałka/ oraz amorficzna kwasochłonna masa /czarna strzałka/) z towarzyszącym odczynem z granulocytów obojętnochłonnych /czerwona strzałka/ i z bezpostaciowymi zasadochłonnymi masami /szara strzałka/
  • granulocyty obojętnochłonne obecne są również w błonie podśluzowej i mięśniowce właściwej
  • w błonie podśluzowej widoczne poszerzone naczynia krwionośne, w pojedynczych obecne skrzepliny /zielona strzałka/ i granulocyty obojętnochłonne
  • na powierzchni jelita widoczny wysięk włóknikowo- ropny (granulocyty z kwasochłonnymi „nitkami” włóknika /żółta strzałka/)
  • w świetle jelita ślad resztek pokarmowych i zhemolizowanej krwi (brązowe i żółte masy, /brązowa strzałka/)

Rozpoznanie:

Zmiany niedokrwienne jelita cienkiego (small bowel ischemia) – martwica błony śluzowej i podśluzowej jelita cienkiego z towarzyszącym ostrym zapaleniem, włóknikowo- ropne zapalenie surowicówki.

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz