Przypadek 138. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjent 42 letni, bezobjawowy, w trakcie przygotowań do założenia aparatu ortodontycznego wykonano RTG twarzoczaszki. W szczęce, w linii pośrodkowej stwierdzono owalną, dobrze odgraniczoną, jednokomorową torbiel wymiarów do 1,5cm, bez cech niszczenia sąsiadujących zębów. W trybie planowym usunięto zmianę.

Do badania makroskopowego nadesłano dwa szaro- żółtawe, w większości błoniaste fragmenty tkankowe wymiarów do 1cm.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • cienka torebka włóknista (krzyżyk) pokryta jest kilkuwarstwowym nabłonkiem płaskim i kostkowym bez cech dysplazji (czerwona strzałka)
  • w ścianie przylegające naczynia krwionośne (niebieska strzałka) oraz nerwy (żółta strzałka)
  • brak nacieku zapalnego, cech rogowacenia, brak desmoplazji, brak odwrotnej polaryzacji
  • brak: komórek śluzotwórczych, mikrocyst, układów brodawkowatych, układów kulistych nabłonkowych, komórek jasnych, kwasochłonnych komórek kostkowych, apokrynowych oddzielających u szczytu fragmentów, komórek rzęskowych, gniazd nabłonka odontogennego

Rozpoznanie:

Torbiel przewodu nosowo- podniebiennego (nasopalatine duct cyst) /w korelacji z obrazem klinicznym oraz badaniami radiologicznymi/.

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz