Przypadek 137. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjent 38 letni przyjęty na Oddział Chirurgii w celu planowego usunięcia torbielowatej, niebolesnej, wolno powiększającej się zmiany szyi, zlokalizowanej w linii pośrodkowej przedniej, w części środkowej szyi.

Do badania makroskopowego nadesłano spadniętą, gładkościenną torbiel wymiarów 2,5x2x1cm z przylegającym żółto- brunatnym fragmentem tkankowym wymiarów do 2,5cm. Powierzchnia wewnętrzna torbieli bez wyraźnych zmian ogniskowych.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • ściana torbieli zbudowana ze stosunkowo cienkiej torebki włóknistej (czarna strzałka) wysłanej nabłonkiem kolumnowym rzęskowym typu oddechowego (niebieska strzałka) oraz nabłonkiem wielowarstwowym płaskim nierogowaciejącym bez dysplazji (czerwona strzałka)
  • towarzyszące na obwodzie drobne pęcherzyki gruczołu tarczowego bez cech atypii (gwiazdka) oraz gruczoł śluzotwórczy typu śliniankowego (krzyżyk, patrz przypadek 77. SMP)
  • brak cech atypii, odczynu desmoplastycznego, licznych przypominających utkanie migdałka grudek chłonnych w ścianie, brak tworzenia układów brodawkowatych

Rozpoznanie:

Torbiel środkowa szyi/ przewodu tarczowo – językowego (thyroglossal duct cyst).

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz