Przypadek 268. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjent 82 letni po usunięciu żołądka z powodu powikłanej krwawieniem choroby wrzodowej przed wielu laty. Wykonano kontrolną gastroskopię. Połączenie przełykowo- jelitowe nieco zaczerwienione, bez zgrubień, bez zmian polipowatych ani usztywnienia- z niego pobrano wycinki.

Do badania makroskopowego nadesłano pięć szarawych fragmentów tkankowych wymiarów do 0,3cm.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • połączenie błony śluzowej przełyku i jelita cienkiego
  • błona śluzowa przełyku wysłana pogrubiałym nabłonkiem wielowarstwowym płaskim nierogowaciejącym bez dysplazji /żółta strzałka/, z wydłużonymi brodawkami blaszki właściwej /czerwona strzałka/, jednak bez obecności nacieku zapalnego w obrębie samego nabłonka oraz bez hiperplazji komórek podstawnych (do 4 warstw komórek, poniżej 15% wysokości całego nabłonka)
  • błona śluzowa jelita cienkiego z obecnością nielicznych krypt /zielona strzałka/ oraz kosmków /niebieska strzałka/ wysłanych nabłonkiem gruczołowym bez dysplazji, z obecnością komórek kubkowych /brązowa strzałka/, w zrębie limfocyty, nieliczne plazmocyty, granulocyty kwasochłonne i pojedyncze granulocyty obojętnochłonne
  • blaszce właściwej połączenia nieliczne limfocyty, granulocyty kwasochłonne i plazmocyty oraz niewielkie włóknienie

Rozpoznanie:

Połączenie przełykowo- jelitowe (dwunastnicze) (esphagelal- duodenal junction).

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz