Przypadek 267. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjentka 22 letnia przyjęta na Oddział Chirurgii celem usunięcia tarczycy z powodu rozpoznania w biopsji guzka lewego płata VI kategorii cytologicznej wg Systemu Bethesda.

Do badania makroskopowego nadesłano lewy płat tarczycy wymiarów 5x3x5x2cm z cieśnią wymiarów 2,5x2x1cm łącznej wagi 17g. Na przekrojach na granicy płata i cieśni twarde, białawe ognisko wymiarów 1,4x1x0,8cm oddalone od powierzchni operacyjnej o około 0,6cm.

Osobno nadesłano węzły centralne szyi – pięć fragmentów tkanki tłuszczowej wymiarów od 1 do 2,5cm, na przekrojach stwierdzono 8 węzłów chłonnych wymiarów od 0,2 do 1cm.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • guz składający się z ułożonych w losowych kierunkach różnej długości i wielkości brodawek prawdziwych /gwiazdka/ (rdzeń z tkanki łącznej zawierający naczynia krwionośne, pojedyncze z piankowatymi makrofagami lub szkliwieniem) pokrytych komórkami nowotworowymi
  • komórki zmiany większe od zwykłych tyreocytów, o powiększonych, nakładających się, wydłużonych jądrach komórkowych, ich błony jądrowe nieregularne z tworzeniem podłużnych bruzd /niebieska strzałka/ oraz pseudoinkluzji (owalnych lub okrągłych przejaśnień) /czerwona strzałka/, chromatyna jądrowa jasna, przezierna, cytoplazma lekko kwasochłonna
  • obecne są dodatkowo: ciałka piaszczakowate – kwasochłonne lub zasadochłonne okrągłe lub owalne struktury o charakterystycznym koncentrycznym układzie („cebulowe”); komórki wielojądrowe oraz ognisko metaplazji kostnej
  • w węźle chłonnym widoczny jest przerzut tego raka, bez przekraczania torebki węzłowej
  • brak cech agresywnych podtypów raka brodawkowatego: wyraźnie kwasochłonnej cytoplazmy, wysokości większej niż trzykrotność szerokości, komórek hufnalowych, ułożonych w rzędzie jąder komórkowych z pod lub nad jądrowymi wakuolami

Rozpoznanie:

Rak brodawkowaty tarczycy, typ klasyczny (Papillary thyroid carcinoma, classic type).

Wielkość nowotworu i najmniejszy margines operacyjny jak w opisie makroskopowym.

Obecna jest inwazja limfatyczna, inwazji okołonerwowej nie widać.

Naciekania mięśniówki szkieletowej ani martwicy nie widać.

Liczba figur podziału 1/2mm2.

Jego przerzut wielkości do 2,5mm bez przekraczania torebki węzłowej stwierdzono w jednym węźle chłonnym (1/8).

Dodatkowo w obrębie guza stwierdza się ognisko metaplazji kostnej.

pT1b N1a, R0

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz