Przypadek 269. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjent 65 letni po nagłym zatrzymaniu krążenia i nieudanej resuscytacji krążeniowo- oddechowej. W trakcie sekcji w nerce lewej w części środkowej w okolicy rdzenia stwierdzono nieotorebkowane, szarawe ognisko wielkości do 0,5cm. Pobrano je do badania. Poza tym nerki zwykłej budowy, bez zmian ogniskowych.

Do badania makroskopowego nadesłano

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • nieotorebkowana zmiana składająca się z łącznotkankowego podścieliska /gwiazdka/ z rozproszonymi w jego obrębie komórkami oraz nielicznymi „uwięzionymi” cewkami nerkowymi /czerwona strzałka/
  • komórki zmiany /zielona strzałka/ o wrzecionowatym lub gwiazdkowatym kształcie, bez znacznego polimorfizmu, jądra komórkowe owalne, okrągłe lub nieco wydłużone, brak zagęszczeń chromatyny, brak bardzo wyraźnych jąderek, brak lub pojedyncze figury podziału
  • brak naciekającego typu wzrostu, martwicy, atypii, cech innych nowotworów nerkowych

Rozpoznanie:

Guz z komórek śródmiąższonych rdzenia nerki (Renomedullary interstitial cell tumor)

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz