Przypadek 259. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjent 46 letni przyjęty na Oddział Urologii celem usunięcia stosunkowo szybko powiększającego się, niebolesnego guzka powrózka nasiennego lewego. Pacjent zmianę zauważył kilka tygodni przed zabiegiem.

Do badania makroskopowego nadesłano częściowo otoczone osłonkami, rozcięte przez operatora jądro wymiarów 5x4x5x3,5cm z najądrzem długości 4,5cm, średnicy 1cm, z fragmentem powrózka nasiennego długości 11cm. Na przekrojach w obrębie powrózka nasiennego szaro- białawy guz wymiarów 5,5x5x4,5cm, z jaśniejszymi obszarami i wylewami krwi. Zmiana nie ma bezpośredniej łączności z jądrem ani najądrzem.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • nieotorebkowany guz składający się z przeplatających się pęczków wrzecionowatych komórek o stosunkowo obfitej, kwasochłonnej cytoplazmie /czerwona strzałka/
  • ich jądra komórkowe wydłużone, o wygładzonych końcach („cygarowate”) /niebieska strzałka/
  • obecne są również komórki wykazujące atypię dużego stopnia – większe, ich jądra komórkowe znacznie powiększone, hiperchromatyczne, nieregularne, cytoplazma bardziej skąpa /zielona strzałka/
  • obecne są liczne, w tym atypowe figury podziału /żółta strzałka/ oraz martwica (kwasochłonna substancja z cieniami obumarłych komórek, gwiazdka), pojedyncze mastocyty (owalne lub okrągłe jądro komórkowe, cytoplazma dość obfita różowo- fioletowa, brązowa strzałka)
  • brak cech odróżnicowania, obszarów śluzowatych, różnicowania w kierunku innych mięsaków
  • wykonane badania dodatkowe: Aktyna(+), Wimentyna(+), CD117(-), BCL2(+), Kalretynina(-), Inhibina(-), PanCK(-), MyoD1(-), Myogenina(-), S100(-), CD34(-), CD31(-), H-caldesmon(+), Desmina(+), Ki67~30%
Aktyna
Desmina
H-caldesmon
BCL-2
CD117
CD34
CD31
Kalretynina
Inhibina
PanCK
Myogenina
MyoD1
S100
Wimentyna
Ki67

Rozpoznanie:

Mięśniakomięsak gładkokomókowy (Leyomyosarcoma, LMS)

Stopień histologiczny wg French Federation of Cancer Centers Sarcoma Group [FNCLCC]: zróżnicowanie 2pkt, aktywność mitotyczna 2pkt (10/ 1mm2), martwica 1pkt (poniżej 50% objętości guza) – łącznie 5 (G2).

Zmiana jest ograniczona do powrózka nasiennego, nie nacieka jądra, najądrza ani osłonek jądrowych.

Inwazji naczyniowej, limfatycznej ani okołojądrowej nie stwierdzono.

Najmniejszy margines operacyjny wyniosi 1,2cm.

Wykonane badania dodatkowe: Aktyna(+), Wimentyna(+), CD117(-), BCL2(+), Kalretynina(-), Inhibina(-), PanCK(-), MyoD1(-), myogenina(-), S100(-), CD34(-), CD31(-), H-caldesmon(+), Desmina(+), Ki67~30%

pT2 Nx, R0

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz