Przypadek 258. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjentka 37 letnia w trakcie długotrwałej sterydoterapii z powodu tocznia rumieniowatego. Podczas badania laryngologicznego w jamie ustnej stwierdzono kilka białawych ognisk języka, policzków oraz podniebienia. Z jednego z nich z podniebienia miękkiego pobrano wycinek.

Do badania makroskopowego nadesłano dwa szarawe wycinki wymiarów do 0,2cm i 0,5cm.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • wycinek błony śluzowej pokrytej pogrubiałym nabłonkiem wielowarstwowym płaskim bez cech dysplazji (zachowana warstwowość, dojrzewanie ku powierzchni, brak powiększonych i hiperchromatycznych jąder komórkowych, atypowych figur podziału)
  • w warstwach powierzchownych nabłonek płaski spłaszczony, o mniejszych, nieco ciemniejszych i spłaszczonych jądrach komórkowych /zielona strzałka/ i wyraźnie kwasochłonnej cytoplazmie /czerwona strzałka/, co odpowiada parakeratozie
  • w warstwach powierzchownych widoczne są również(w barwieniu H&E oraz Alcjan- PAS) zarodniki i strzępki grzybów /niebieska strzałka/, w części przebijające komórki (tzw „objaw kebaba”), towarzyszący niewielki odczyn zapalny składający się z granulocytów obojętnochłonnych
  • brak komórek zawierających inkluzje wirusowe, komórek jasnych i balonowatych, cech dysplazji nabłonka płaskiego
Alcjan- PAS
Alcjan- PAS

Rozpoznanie:

Grzybica (kandydoza) błony śluzowej jamy ustnej (Oral Candidiasis)

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz