Przypadek 257. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjent 17 letni przyjęty w trybie pilnym na Oddział Urologii z powodu ostrego bólu moszny. W wykonanym badaniu dopplerowskim lewego jądra stwierdzono zanik jego ukrwienia. Zdecydowano o usunięciu jądra.

Do badania makroskopowego nadesłano jądro wymiarów 4,5x4x3,5cm z najądrzem długości 4cm, średnicy 1cm, łącznie z kikutem powrózka nasiennego długości 6cm oraz osłonkami jądrowymi o zwykłym wyglądzie. Na przekrojach cały miąższ jądra oraz najądrze brunatnie zabawione, o zatartej strukturze, kruche.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • w miąższu jądra obecna jest martwica krwotoczna /krzyżyk/ (zatarcie granic międzykomórkowych, przy zachowanym ogólnym zarysie, zanik jąder komórkowych, przekształcenie cytoplazmy w kwasochłonną substancję, towarzyszące wylewy krwi)
  • zachowane są ogniskowo zarysy (cienie) komórek podścieliska i kanalików nasiennych z cieniami komórek spermatogenezy /niebieska strzałka/ oraz podporowych /zielona strzałka/
  • na obwodzie martwicy, a także ogniskowo na powierzchni osłonek jądrowych zaczynający się ostry odczyn zapalny z granulocytów obojętnochłonnych /czarna strzałka/
  • widoczne są ponadto poszerzone, wypełnione krwią naczynia krwionośne /gwiazdka/
  • brak komórek atypowych, tworzenia się guza, ziarniniaków ani martwicy serowatej, zapalenia naczyń, włóknienia ani piaszczaków

Rozpoznanie:

Skręt i martwica dojrzałego jądra (Torsion and necrosis of the testis).

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz