Przypadek 256. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjentka 72 letnia wieloletnia palaczka papierosów przyjęta na Oddział Pulmonologii w trakcie diagnostyki utraty masy ciała połączonej z przewlekłym kaszlem. W badaniu TK stwierdzono w płucu lewym w pobliżu wnęki guz wymiarów do 5cm. Wykonano bronchofiberoskopię z pobraniem wycinków z pobliża zmiany.

Do badania makroskopowego nadesłano siedem szarawych fragmentów tkankowych wymiarów od 0,1 do 0,4cm.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • przekraczający błonę podstawną oskrzeli naciek składający się z atypowych komórek
  • komórki nacieku o powiększonych, nieregularnych, ciemnych jądrach /czarna strzałka/, w części z jąderkami, ogniskowo widoczne mostki międzykomórkowe (drobne, nitkowate połączenia między komórkami /żółta strzałka/) oraz poronne różnicowanie płaskonabłonkowe (obfita kwasochłonna cytoplazma, jądro komórkowe ciemne, nieco mniejsze /czerwona strzałka/)
  • liczne, w tym atypowe figury podziału /niebieska strzałka/, ogniskowa martwica /gwiazdka/|z towarzyszącym odczynem zapalnym składającym się głównie z granulocytów obojętnochłonnych
  • w ogniskowo zachowanej błonie śluzowej oskrzela obecny jest rak płaskonabłonkowy /zielona strzałka/ in situ, a na jego powierzchni ogniskowo zachowane są komórki nabłonka oddechowego bez atypii /brązowa strzałka/
  • brak różnicowania gruczołowego ani neuroendokrynnego, brak komórek produkujących śluz (mukocytów), brak historii choroby innych raków płaskonabłonkowych
  • w wykonanych badaniach dodatkowych: p40(-), TTF1(-), Synaptofizyna(-), Chromogranina(-), NUT(-), Mucykarmin(-).
p40
TTF1
Synaptofizyna
Chromogranina
NUT1
Mucykarmin

Rozpoznanie:

Rak płaskonabłonkowy płuca (Squamous cell carcinoma of the lung).

Wykonane badania dodatkowe: p40(-), TTF1(-), Synaptofizyna(-), Chromogranina(-), NUT(-), Mucykarmin(-).

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz