Stypendia na udział w Academy of Immunohistochemistry

ZG PTPat ogłasza nabór na stypendia dla 15 patologów i rezydentów w trakcie specjalizacji w wysokości opłaty rejestracyjnej celem udziału w międzynarodowej konferencji szkoleniowej 8th Academy of Immunohistochemistry, Diagnostic Immunohistochemistry and Molecular Pathology”, która odbędzie się w dniach 17-19.04.2024 r. w Krakowie.
Szczegóły dotyczące wydarzenia na stronie internetowej:
http://ihc-academy.patomorfologia-cmuj.pl/
Warunki otrzymania stypendium
1.członkostwo w PTP z opłaconą składką za rok 2024
2.w przypadku rezydentów -zaliczony 3 rok specjalizacji
3.dla specjalistów patomorfologów – do 5 lat od uzyskania specjalizacji

Regulamin:

  1. stypendium dotyczy zwolnienia z opłaty konferencyjnej; nie jest wypłacany ekwiwalent
  2. stypendium nie pokrywa kosztów dojazdu, ani zakwaterowania w czasie konferencji
  3. stypendia będą przyznawane na podstawie nadesłanych zgłoszeń
  4. o przyznaniu stypendium zadecyduje Zarząd Główny PTPat i komitet organizacyjny IHC Academy 2024
  5. o przyznaniu stypendium decydować będzie kolejność zgłoszeń; w przypadku nadesłania więcej niż jednego zgłoszenia z jednego ośrodka, w celu umożliwienia udziału rezydentów/patomorfologów z różnych ośrodków najpierw zostaną wybrane zgłoszenia z różnych ośrodków (wg. kolejności zgłoszeń), a w przypadku wolnych miejsc, istnieje możliwość przyznania stypendium kolejnej osobie z danego ośrodka
  6. ustala się 10 miejsc dla szkolących się (po ukończeniu 3 roku specjalizacji w dziedzinie patomorfologii) i 5 dla specjalistów (do 5 lat po zakończeniu specjalizacji); w przypadku niewykorzystania puli dla jednej z wymienionych dwóch grup, organizator przyzna większą liczbę stypendiów w grupie z większą liczbę zgłoszeń.

Wypełnione i zeskanowane formularze należy przesłać na adres mailowy: jszpor@pol-pat.pl
Termin nadsyłania zgłoszeń: do 2 kwietnia 2024 (wtorek) do godz. 24.00
Informacja o zakwalifikowaniu (uzyskaniu dofinansowania) zostanie przekazane uczestnikowi do dnia 5 kwietnia 2024 (piątek)

Formularz_wniosku_o_stypendium.pdf

Dodaj komentarz