Przypadek 255. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjentka 35 letnia przyjęta na Oddział Ginekologii celem konizacji szyjki macicy z powodu stwierdzenia HSIL w wycinkach pobranych przed miesiącem od zabiegu.

Do badania makroskopowego nadesłano nieoznaczony stożek szyjki macicy wysokości 1,5cm z tarczą części pochwowej szyjki macicy wymiarów 3,5×2,5cm. Ujście zewnętrzne kanału szyjki macicy szparowate, długości 1,2cm. Na jednej z warg w pobliżu ujścia zewnętrznego widoczny jest nierówny, beżowy obszar wymiarów 0,7×0,6cm. Na przekrojach w tym miejscu stwierdza się szarawą, litą tkankę sięgającą na głębokość 3mm.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • przekraczający błonę podstawną /czarna linia/ naciek komórek z różnicowaniem płaskonabłonkowym – komórki różnej wielkości i kształtu, jądra komórkowe w części znacznie powiększone, nieregularne, ciemne, cytoplazma stosunkowo obfita, kwasochłonna /czerwona strzałka/, obecność pereł rogowych (w obrębie ognisk rogowacenia kwasochłonne, okrągłe, owale lub nieregularne struktury pozbawione jąder komórkowych lub komórki z wyraźną kwasochłonną obfitą cytoplazmą i zanikowym, drobnym resztkowym, hiperchromatycznym jądrem komórkowym /niebieska strzałka/) oraz mostków międzykomórkowych (bardzo drobne, nitkowate połączenia międzykomórkowe /zielona strzałka/)
  • naciek złożony z nieregularnych, różnej wielkości i kształtu grup, niewielkich zespołów i pojedynczych komórek
  • towarzyszący odczyn desmoplastyczny /gwiazdka/ i niewielki limfocytarny
  • brak różnicowania gruczołowego, brodawkowatego, cewkowego, jasnego, neuroendokrynnego, mięsakowego,
  • w wykonanych badaniach dodatkowych p16(+), p53 (+ pojedyncze komórki)
p16
p53

Rozpoznanie:

HPV-zależny rak płaskonabłonkowy /rogowaciejący/ szyjki macicy średnio zróżnicowany (HPV- associated /keratinazing/ squamous cell carcinoma G2 of the uterine cervix).

Największy wymiar nowotworu 6,5mm.

Głębokość nacieku 2,2mm.

Największy wymiar horyzontalny 5,5mm.

Liczba zajętych bloków – 3.

Inwazji naczyniowej, limfatycznej ani okołonerwowej nie stwierdzono.

Marginesy operacyjne wynoszą: boczny 14,5mm, dolny 11mm.

Towarzyszące ogniska śródnabłonkowej neoplazji nabłonka płaskiego dużego stopnia (High grade squamous intraepithelial lesion, HSIL), ich margines boczny wynosi 11,5mm.

Wykonane badanie dodatkowe: p16(+).

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz