Przypadek 254. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjentka 42 letnia w trakcie diagnostyki przewlekłego bólu brzucha, zaburzeń dyspeptycznych. Pacjentka nie przyjmuje żadnych leków, nie stwierdzono u nie żadnych chorób przewlekłych, w tym układowych czy nieswoistych zapaleń jelit ani zakażeń pasożytniczych. W wykonanej gastroskopii śluzówka żołądka na całej powierzchni nieco zaczerwieniona, o zwykłym pofałdowaniu i ruchomości. Test ureazowy ujemny.

Do badania makroskopowego nadesłano cztery szarawe fragmenty tkankowe wym. od 0,1 do 0,3cm.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • obecność w blaszce właściwej błony śluzowej część antralnej żołądka licznych granulocytów kwasochłonnych (powyżej 30/5DPW, /czerwona strzałka/), które wnikają w nabłonek, w tym w powierzchowny
  • w blaszce właściwej ponadto nieliczne limfocyty, plazmocyty i niewielki obrzęk
  • zmiany odczynowe nabłonka – jądra komórkowe nieco powiększone i nieco ciemniejsze /niebieska strzałka/, spadek ilości produkowanego śluzu
  • brak infekcji pasożytniczej, Helicobacter pylori, odczynów polekowych, chorób układowych lub innych przyczyn eozynofilii, brak dysplazji, brak metaplazji jelitowej

Rozpoznanie:

Eozynofilowe zapalenia żołądka (Eosinophilic gastritis/ gastroenteritis) – w oparciu o dane kliniczne i endoskopowe.

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz