Przypadek 260. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjentka 33 letnia, w trakcie nawracających objawów dyspeptycznych i bólu nadbrzusza wykonano w trybie planowym gastroskopię. W górnej części przełyku stwierdzono kilka owalnych, dość dobrze odgraniczonych obszarów śluzówki o łososiowym kolorze wymiarów do 1cm. Błona śluzowa dolnej części przełyku oraz żołądka zwykła. Test ureazowy ujemny.

Do badania makroskopowego nadesłano trzy szarawe fragmenty tkankowe wymiarów od 0,1cm do 0,4cm.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • obecność śluzówki typu żołądkowego w przełyku- w tym wypadku trzonu żołądka z komórkami okładzinowymi (stosunkowo duże komórki o kwasochłonnej cytoplazmie, w części zwężające się ku górze, z powierzchownymi wpukleniami, jądra komórkowe owalne lub okrągłe /czerwona strzałka/) i głównymi (zasadochłonna cytoplazma, jądro komórkowe owalne lub okrągłe /niebieska strzałka/) z towarzyszącymi komórkami śluzowymi
  • przylegający nabłonek wielowarstwowy płaski nierogowaciejący przełyku bez dysplazji /zielna strzałka/
  • towarzyszący niewielki odczyn limfo- plazmocytarny
  • brak cech atypii komórkowej, brak odczynu desmoplastycznego, figur podziału, metaplazji jelitowej
  • porównaj przypadek nr 127. SMP i 229. SMP

Rozpoznanie:

Ognisko heterotopii (ektopii) żołądkowej w przełyku (Heterotopic /ectopic gastric mucosa, Inlet patch, cervical inlet patch)

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz