Przypadek 261. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjent 28 letni z wolno powiększającym się, niebolesnym, pojedynczym guzkiem powieki górnej oka prawego. Zmianę usunięto w trybie planowym.

Do badania makroskopowego nadesłano szarawy fragment tkankowy wymiarów 0,3×0,3×0,2cm.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • drobne jamiste przestrzenie pozbawione wyściółki nabłonkowej (gwiazdka) wypełnione lub otoczone piankowatymi (obfita, drobnoziarnista cytoplazma, jądra komórkowe owalne lub okrągłe /czerwona strzałka/) lub epitelioidnymi histiocytami (cytoplazma stosunkowo obfita, kwasochłonna, jądra komórkowe owalne lub okrągłe /niebieska strzałka/), nieliczne komórki wielojądrowe /żółta strzałka/, towarzyszące limfocyty /brązowa strzałka/, plazmocyty i nieliczne granulocyty obojętnochłonne /zielona strzałka/
  • pokrywający nabłonek wielowarstwowy płaski bez dysplazji
  • brak komórek atypowych lub naciekającego typu wzrostu, martwicy, brak tworzenia ziarniaków w tym z martwicą centralną, brak nabłonkowej wyściółki jamistych przestrzeni, brak mikroorganizmów

Rozpoznanie:

Gradówka (chalazion, lipogranulomas).

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz