Przypadek 262. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjent 42 letni z wywiadem wieloletniej choroby Crohna, po zabiegu częściowej resekcji jelita cienkiego. Wykonano kontrolną kolonoskopię w trakcie leczenia. Odcinkowo w poprzecznicy i odbytnicy błona śluzowa zaczerwieniona, wyboista, w pozostałym jelicie grubym nieco nierówna, ogniskowo pozaciągana.

Do badania makroskopowego nadesłano sześć szarawych fragmentów tkankowych wymiarów od 0,2 do 0,4cm.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • w obrębie blaszki właściwej błony śluzowej jelita grubego obecność średnio nasilonego odczynu zapalnego zawierającego limfocyty, plazmocyty, granulocyty obojętnochłonne i granulocyty kwasochłonne, ogniskowo u podstawy krypt charakterystyczny odczyn limfo- plazmocytarny /zielona strzałka/; aktywny naciek zapalny zajmuje poniżej 50% powierzchni śluzówki
  • granulocyty obojętnochłonne /czerwona strzałka/ ogniskowo wnikają w nabłonek powierzchowny i kryptowy, pojedyncza nadżerka /żółta strzałka/
  • kryty jelitowe ogniskowo nieco nieregularne, skrócone lub nieprawidłowej orientacji, ogniskowo spadek ilości wydzielanego śluzu
  • pojedyncze ziarniniaki histiocytarne bez martwicy centralnej (komórki o owalnym lub okrągłym jądrze komórkowym, stosunkowo obfitej kwasochłonnej cytoplazmie, bez cech atypii, /niebieska strzałka/) z pojedynczymi komórkami wielojądrowymi /brązowa strzałka/
  • brak cech atypii nabłonka, brak martwicy centralnej w ziarniniakach
  • kliniczne wykluczenie czynników infekcyjnych, polekowych

Rozpoznanie:

Choroba Crohna, niewielkie zaostrzenie /w oparciu o dane klincze oraz wykluczenie innych przyczyn/ (Crohn’s disease, mild activity)

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz