Przypadek 135. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjentka 35 z obserwowanym od wielu lat wolno powiększającym się, niebolesnym guzkiem podskórnym okolicy prawego uda.

Do badania makroskopowego nadesłano dobrze odgraniczony, szarawy guzek średnicy 1,5cm.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • otoczony cienką torebką (czarna linia) guzek składający się z wąskich, wydłużonych komórek częściowo o falistym kształcie (czarna strzałka) z ciemniejszymi jądrami komórkowymi, część z zakończonymi na ostro końcami, część z owalnymi
  • można wyróżnić w nim dwie komponenty
  • Antoni A (gwiazdka) – bogato komórkowa, komórki z palisadowaniem, układające się w pęczki, podścielisko skąpe, widoczne są ciałka Verocaya – ułożone naprzeciwko siebie rzędy palisadowatych jąder komórkowych (czerwona strzałka) oddzielone jednolitym bezkomórkowym materiałem (wypustki komórkowe, niebieska strzałka)
  • Antoni B (krzyżyk) – skąpo komórkowa, mniej liczne komórki rozrzucone w luźnym, śluzowatym podścielisku
  • brak wzrostu ilości figur podziału, martwicy, brak naciekającego typu wzrostu, atypii dużego stopnia przy zagęszczeniu komórkowym

Rozpoznanie:

Nerwiak osłonki Schwanna (Schwannoma).

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz