akredytacja JDP – szkolenia dla kadry zarządzającej

Przekazuję informację na temat szkoleń dla kadry zarządzającej Jednostkami Diagnostyki Patomorfologicznej:

UWAGA! Otwarto 1. edycję naboru zakładów patomorfologii do projektu akredytacji.

W pierwszej edycji zapraszamy 20 podmiotów leczniczych, które łącznie spełniają kryteria:

– posiada umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia;

– posiada w swojej strukturze zakład/pracownię patomorfologii, która:
a) zapewnia w miejscu (tj. pod jednym adresem) kompleksową diagnostykę patomorfologiczną, niezbędną dla postawienia rozpoznania patomorfologicznego;
b) wykonuje łącznie badania cytologiczne, histopatologiczne, histochemiczne i immunohistochemiczne oraz badania śródoperacyjne,

Zgłoszenia (kwestionariusz rekrutacyjny) prosimy przesłać do 7 grudnia 2021 (wtorek).

Szczegóły pod adresem  https://www.cmj.org.pl/patomorfologia/

lub bezpośrednio do rekrutacji  https://www.cmj.org.pl/patomorfologia/rekrutacja.php

Jednocześnie zapraszamy przedstawicieli kadry zarządzającej, maksymalnie 3 osoby (np. kierownik zakładu/pracowni patomorfologii, kierownik/ordynator oddziału chirurgii, dyrektor podmiotu leczniczego oraz inne osoby pełniące funkcje kierownicze uczestniczące w realizacji świadczeń zdrowotnych z zakresu patomorfologii) na szkolenie w Krakowie ( w dniu 13 grudnia 2021 (poniedziałek).


Rejestracja uczestników na szkolenie poprzez stronę internetową   www.cmj.org.pl/13grudnia

Dodaj komentarz