Przypadek 214. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjentka 45 letnia przyjęta w trybie planowym na Oddział Chirurgi celem odtworzenia ciągłości przewodu pokarmowego z usunięciem stomii jelitowej wyłonionej po zabiegu częściowego usunięcia jelita grubego z powodu powikłań choroby uchyłkowej.

Do badania makroskopowego nadesłano fragment jelita grubego długości 5cm, średnicy do 3,5cm z otaczającą tkanką tłuszczową i włóknistą grubości do 2cm. W końcu dystalnym uchodzący do otworu stomijnego średnicy 2cm otoczonego nieco nierównym fragmentem skóry wymiarów 4,5x4cm. Śluzówka jelita bez zmian ogniskowych, przylegająca tkanka tłuszczowa i włóknista bez węzłów chłonnych.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • połączenie dwóch struktur: * jelita grubego (A) – ściana jelita grubego pogrubiała, pogrubienie warstwy mięśniówki właściwiej, pogrubienie błony podśluzowej z włóknieniem (krzyżyk), błona śluzowa o zwiększonej liczbie limfocytów oraz plazmocytów, pogrubienie mięśniówki śluzówki (gwiazdka), krypty częściowo nieco nieregularne, nabłonek gruczołowy bez dysplazji * skóry (B) – ogniskowa hiperkeratoza (pogrubienie warstwy rogowej, czerwona strzałka), przybytek tkanki włóknistej (krzyżyk) w skórze właściwej oraz limfocytów (niebieska strzałka) i nielicznych plazmocytów.
  • w miejscu połączenia blizna łącznotkankowa (przerywana linia) z obecnością tkanki łącznej z naczyniami krwionośnymi, ogniskowym odczynem zapalnym z limfocytami (niebieska strzałka), plazmocytami, makrofagami, komórkami wielojądrowymi (zielona strzałka), granulocytami kwasochłonnymi

Rozpoznanie:

Stomia jelita grubego (colonic stomy/ stoma, colostomy)

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz