Zebranie ZG

Szanowni Państwo,

W dniu 31 maja b.r. odbyło się w formie on-line spotkanie Zarządu Polskiego Towarzystwa Patologów, na którym zostały poruszone aktualnie najistotniejsze tematy.


Pierwszy dotyczył uruchomienia konta Towarzystwa i stworzenia subkonta, na które będzie możliwe wpłacanie składek, który referował skarbnik, Pan prof. dr hab. n. med. Janusz Ryś.
Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie będziemy mogli Państwu udostępnić numer subkonta co pozwoli na uregulowanie wpłat. Informacja o uruchomieniu konta do wpłaty składek zostanie Państwu niezwłocznie przekazana.
Jednocześnie przypominamy, że decyzją Zarządu PTPat, podjętą na pierwszym spotkaniu było ustalenie wysokości składki na 200 zł dla specjalistów, 150 zł dla rezydentów.
Zdecydowaliśmy również, że osoby zalegające z opłatami za poprzednie lata będą mogły je uregulować w momencie otrzymania numeru subkonta. Nieuregulowanie zaległości, zgodnie ze statutem PTPat, będzie wiązało się ze skreśleniem z listy członków. Mamy jednak nadzieję, że do takich sytuacji nie dojdzie.

Drugim, istotnym tematem było zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (projekt z dnia 18 i 22 maja 2023) zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne i świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, które dotyczą zasad rozliczania badań patomorfologicznych.
O wprowadzonych zasadach odpłatności za badania patomorfologiczne mówił Pan prof. dr hab. n. med. Andrzej Marszałek, konsultant krajowy.

W związku z ogromnym znaczeniem zarządzenia dla wszystkich Jednostek Diagnostyki Patomorfologicznej Polskie Towarzystwo Patologów postanowiło zorganizować konferencję „JGPato – fakty i mity”, która odbędzie się w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu ul. Garbary 15, w czasie której moglibyśmy jeszcze bliżej zapoznać się z wprowadzanymi zasadami rozliczeń kosztów badań patomorfologicznych.
Na konferencji jest zaplanowany udział przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.
Na stronie PTPat ukazała się informacja z dołączonym linkiem do rejestracji.
Bardzo gorąco zachęcamy do udziału w spotkaniu.

Ponieważ zbliżają się wakacje, chcielibyśmy życzyć Państwu miłych wakacji, odpoczynku i wytchnienia dla nabrania sił przed czekającymi nas dalszymi wyzwaniami.

Serdecznie pozdrawiamy
Zarząd PTPat

Dodaj komentarz