Przypadek 215. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjentka 73 letnia z przypadków 212 i 213 SMP poddana kontrolnej cystoskopii. Błona śluzowa pęcherza moczowego ogniskowo przekrwiona, wyboista. Ze zmienionych obszarów pobrano wycinki do badania histopatologicznego.

Do badania makroskopowego nadesłano pięć szarawych fragmentów tkankowych wym. 0,2 – 0,8cm.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • w obrębie błony śluzowej pęcherza moczowego (gwiazdka) obecne są drobne, cewkowate struktury wysłane pojedynczą warstwą komórek (czerwona strzałka)
  • komórki zmiany o owalnych lub okrągłych jądrach komórkowych, nieco ciemniejszych jednak bez ziarnistości czy grudek, bez nieregularności błony jądrowej, jąderka (o ile są widoczne) są niewielkie, brak wzrostu stosunku jądrowo- cytoplazmatycznego, rożnej wielkości i kształtu jąder oraz komórek (żółta strzałka)
  • nabłonek urotelialny w części złuszczony (nad zmianą), zachowany w innej części materiału zwykłego wyglądu (zielona strzałka)
  • dodatkowo w błonie śluzowej obecny jest niewielki odczyn z limfocytów (niebieska strzałka), przekrwienie i włóknienie (krzyżyk)
  • brak tworzenia układów litych, wzrostu ilości figur podziału, odczynu desmoplastycznego, cech inwazji naczyniowo- limfatycznej ani okołonerwowej, brak wyraźnych jąderek, brak nieregularnych, różnokształtnych układów cewkowych, wielu warstw wyściełających cewki
  • w wykonanych badaniach dodatkowych: PAX8(+), p63(-), Ki67 niskie
p63
PAX8
Ki67

Rozpoznanie:

Metaplazja nefrogenna/ gruczolak nefrogenny pęcherza moczowego (nephrogenic metaplasia/ nephrogenic adenoma of the urinary bladder)

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz