neuropatologia – spotkanie on-line

przekazuję otrzymane zaproszenie:

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na zebranie naukowe Stowarzyszenia Neuropatologów 
Polskich, które odbędzie się w dniu 15 czerwca
(czwartek) w godzinach 14.00-15.00 w formie ONLINE.

Program spotkania:

14.00-14.20 „Pacjentka z zespołem Devica: korelacja kliniczno-patologiczna”
lek. Elżbieta Trojnar, Kliniczny Zakład Patomorfologii, Kliniczny Szpital 
Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie

14.20-14.30 Dyskusja

14.30-14.55 „Obraz kliniczno-histopatologiczny miopatii martwiczej” dr n.
med. Biruta Kierdaszuk, Katedra i Klinika Neurologii, Warszawski Uniwersytet 
Medyczny

14.50-15.00 Dyskusja

  link do spotkania na ZOOM:

https://zoom.us/j/99186834772?pwd=eGRlU0c0cWF5ZzZSdEFPeEhxaXVaZz09 [1]

Identyfikator spotkania: 991 8683 4772
Kod dostępu: 789786

  Z wyrazami szacunku,

Ewa Iżycka-Świeszewska
Albert Acewicz
Stowarzyszenie Neuropatologów Polskich

Dodaj komentarz