finansowanie JGPato już wprowadzone!

W związku z ogłoszeniem zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (90/2023/DSOZ) zostają wprowadzone do dodatkowego finansowania procedury JGPato. W obecnym etapie wdrażania JGPato finansowaniem do sumowania zostają objęte zakresy związane z onkologią. Szczegóły warunków w zarządzeniu pod linkiem:

https://baw.nfz.gov.pl/NFZ/document/1843/Zarzadzenie-90_2023_DSOZ

Wprowadzenie realnego finansowania to wielki sukces całego środowiska patomorfologów. W kolejnym etapie wspólnych działań celem jest rozszerzenie finansowania JGPato na pozostałe zakresy działalności jednostek diagnostyki patomorfologicznej.

Wszystkim osobom biorącym udział na wszystkich etapach procesów tworzenia oraz modyfikacji uwarunkowań umożliwiających wprowadzenie JGPato bardzo serdecznie dziękuję.

Dodaj komentarz