Przypadek 2. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjentka 65- letnia z wywiadem raka w drugiej piersi.

Do badani makroskopowego nadesłano fragment gruczołu piersiowego – gruczoł przebudowany tkanką tłuszczową i włóknistą, guza nie stwierdzono.

Obrazy mikroskopowe:


Cechy charakterystyczne:

  • pośród włóknistego podścieliska (krzyżyk) rożnej wielkości poszerzone przewody oraz torbiele (gwiazdka)
  • torbiele wysłane charakterystycznym nabłonkiem – komórki nieco powiększone w stosunku do zwykłego nabłonka przewodowego, z wyraźną kwasochłonną cytoplazmą (czerwona strzałka i w szczytach tzw ”snuts” (czarna strzałka), jądra komórkowe z wyraźnymi jąderkami (niebieska strzałka)
  • brak wyraźnej atypii komórkowej czy architektonicznej – jedna do dwóch warstw

Rozpoznanie:

Zmiany włóknisto- torbielowate piersi – metaplazja apokrynowa gruczołu piersiowego (Fibrocystic changes/ disease – apocrine metaplasia of breast).

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz