Przypadek 120. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjentka 42 letnia poddana planowemu zabiegowi usunięcia trzonu macicy z powodu stwierdzonych w USG licznych mięśniaków oraz przedłużających się krwawień miesiączkowych.

Do badania makroskopowego nadesłano guzowato zmieniony, policykliczny trzon macicy wymiarów 11×7,5×7,5cm. Na przekrojach jama wąska długości 4,5cm wysłana gładkim, beżowym endometrium grubości do 0,3cm. Mięśniówka trzonu z licznymi podsurowicówkowymi i śródmięśniowymi guzkami i guzami wymiarów od 0,5 do 8cm. Guzki twarde, białe, splotowate, jeden z nich wymiarów do 1,5cm biało- żółtawy, bez widocznych wylewów krwi ani obszarów martwicy.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • dobrze odgraniczony guz składający się z dojrzałych komórek mięśniówki gładkiej (podłużne o obfitej kwasochłonnej cytoplazmie /czerwona strzałka/, jądro komórkowe wydłużone o zaokrąglonych końcach, zwykle położone centralnie/ czarna strzałka/) oraz komórek tłuszczowych (wypełnione wodniczkami zawierającymi tłuszcze z jądrem zepchniętym na obwód komórki /niebieska strzałka/, „puste komórki”)
  • brak wzrostu ilości figur podziału, brak martwicy, brak cech atypii dużego stopnia
  • porównaj przypadki 4. i 18. SMP

Rozpoznanie:

Tłuszczakomięśniak gładkokomórkowy macicy (lipoleiomyoma).

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz