Przypadek 77. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjent 20 letni z obserwowanym od kilku lat niebolesnym guzkiem okolicy wargi dolnej po prawej stronie. Zmianę usunięto.

Do badania makroskopowego nadesłano szaro- brunaty fragment tkankowy wymiarów do 1cm.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • dobrze odgraniczona zmiana zbudowana z pęcherzyków, cewek i przewodów (gwiazdka)
  • pęcherzyki i cewki składają się z komórek surowiczych i śluzotwórczych: * komórki surowicze – jądra komórkowe położone u podstawy, cytoplazma z drobnymi zasadochłonni (niebieskimi) ziarnistościami (czarna strzałka) * zbudowane z komórki śluzotwórcze – jądra komórkowe położone u podstawy, cytoplazma obfita i jasna (czerwona strzałka) * obecne są komórki mioepitelielne (niebieska strzałka)
  • przewody: u podstawy komórki mioepitelialne (niebieska strzałka), do światła skierowane komórki nabłonka kostkowego lub walcowatego (zielona strzałka)
  • brak desmoplazji, brak zwiększonej ilości figur podziału, brak cech inwazji naczyniowej, okołonerwowej, atypii komórkowej, brak cech naciekania, brak nacieku zapalnego

Rozpoznanie:

Dodatkowy gruczoł ślinowy (accesary salivary gland)

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz