nowi specjaliści

W dniu dzisiejszym (28 października) w Łodzi odbył się Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w dziedzinie patomorfologii. Do egzaminu przystąpiło 26 osób, a wynik pozytywny testu uzyskało 17 osób. Serdecznie gratulujemy!
Zgodnie z decyzją Ministra Zdrowia, w bieżącej sesji odstąpiono od części ustnej, tzn. PES w dziedzinie patomorfologii został przeprowadzony wyłącznie w formie egzaminu teoretycznego.
Osoby, które przystąpiły do egzaminu przed ukończeniem specjalizacji i uzyskały pozytywny wynik, przed otrzymaniem dyplomu muszą formalnie zakończyć staż specjalizacyjny oraz uzyskać zatwierdzenie zakończenia szkolenia.
Nowym specjalistom gratulując sukcesu życzymy zadowolenia z pracy zawodowej i nieustającej pasji zgłębiania wiedzy.

Termin kolejnego Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie patomorfologii został zaplanowany na:
27 kwietnia 2021 – część teoretyczna (test)
oraz 28 kwietnia 2021 – część praktyczna.

Dodaj komentarz