Przypadek 107. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjent 58 letni z niebolesną, płaską, czerwoną zmianą w obrębie żołędzi i częściowo napletka prącia wymiarów do 2,5cm. Pobrano wycinek z brzegu zmiany.

Do badania makroskopowego nadesłano szarawy fragment tkankowy wym. do 0,4cm.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • w obrębie pogrubiałego nabłonka wielowarstwowego płaskiego z zachowanym rogowaceniem, głównie przypodstawnie, obecne są komórki o obfitej, kwasochłonnej cytoplazmie, ich jądra komórkowe powiększone, nieregularne, hiperchromatyczne (czarna strzałka), zachowane są mostki międzykomórkowe, ponadto wzrost ilości figur podziału (niebieska strzałka), w tym atypowych
  • powierzchnia zewnętrzna wygładzona z ogniskową parakeratozą (czerwona strzałka)
  • brak cech przekraczania błony podstawnej (czarna linia), brak koilocytów, brak tworzenia brodawek, brak zajęcia całej grubości nabłonka przez komórki bazaloidne (komórki o ciemnych, stosunkowo dużych jądrach komórkowych przy stosunkowo skąpej cytoplazmie)

Rozpoznanie:

Śródnabłonkowa neoplazja prącia, typ prosty/zróżnicowany (Differentiated/Simplex Penile Intraepithelial Neoplasia /PenIN/).

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz