Przypadek 106. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjentka 41 letnia do tej pory bez obciążeń w wywiadzie, bez przewlekłego przyjmowania leków, z bólami brzucha, utratą masy ciała oraz nawracającymi wodnistymi biegunkami od kilkunastu tygodni została poddana planowej kolonoskopii. W trakcie badania na całej długości jelita grubego śluzówka ogniskowo obrzęknięta, przekrwiona i krucha, bez zmian guzowatych ani owrzodzeń.

Do badania nadesłano pięć szarawych fragmentów tkankowych wym. do 0,3cm.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • w błonie śluzowej jelita grubego obecne są bardzo liczne granulocyty kwasochłonne (ogniskowo ponad 100/1DPW, czerwona strzałka), pojedyncze z nich naciekają nabłonek powierzchowny (czarna strzałka) oraz kryptowy (niebieska strzałka)
  • towarzyszące limfocyty (zielona strzałka) i plazmocyty (żółta strzałka)
  • krypty bez zaniku, bez przybytku komórek Panetha, bez wzrostu ilości limfocytów i plazmocytów u podstawy, bez wzrostu ilości komórek śluzotwórczych, brak wzrostu ilości granulocytów obojętnochłonnych, brak tkanek pasożytniczych

Rozpoznanie:

Eozynofilowe zapalenie jelita grubego (Eosinophilic colitis).

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz