Przypadek 208. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjent 32 letni przyjęty na Oddział Chirurgii w trybie planowym celem laparoskopowego rękawowego usunięcia fragmentu żołądka z powodu otyłości olbrzymiej (operacja bariatryczna).

Do badania makroskopowego nadesłano fragment żołądka długości wzdłuż krzywizny większej 22cm, wzdłuż krzywizny mniejszej dł 13cm, z bardzo skąpą przylegającą tkanką tłuszczową. Na przekrojach żołądek bez zmian ogniskowych, zwykłego wyglądu. Węzłów chłonnych nie stwierdzono. Pobrano wycinki z linii odcięcia, ściany oraz tkanki tłuszczowej okołożołądkowej.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • ściana trzonu żołądka składająca się z mięśniówki właściwej (C) pokrytej od zewnątrz błoną surowiczą (szara strzałka), błony podśluzowej (B) oraz błony śluzowej (A)
  • w błonie śluzowej obecne są komórki główne (zasadochłonna cytoplazma, jądra komórkowe owalne lub okrągłe, w częściach górnych ziarnistości /czerwona strzałka/), okładzinowe (stosunkowo duże, o kwasochłonnej cytoplazmie, jądra komórkowe owalne lub okrągłe /niebieska strzałka/), pojedyncze limfocyty /żółta strzałka/ i plazmocyty, pod gruczołami widoczna jest mięśniówka śluzówki
  • błona podśluzowa z włóknami kolagenowymi, niewielkim obrzękiem, nielicznymi adipocytami /czarna strzałka/ oraz naczyniami krwionośnymi
  • mięśniówka właściwa zwykłego wyglądu
  • brak komórek atypowych, martwicy, wzrostu ilości figur podziału, licznych komórek nacieku zapalnego

Rozpoznanie:

Stan po operacji częściowej resekcji żołądka (bariatrycznej/ rękawowej/ sleeve gastrectomy/ SG).

Małego stopnia przewlekłe nieaktywne zapalenie błony śluzowej trzonu żołądka bez metaplazji jelitowej, bez zaniku, bez dysplazji.

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz