Przypadek 207. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjentka 42 letnia skierowana na badanie osadu moczu z powodu nawracających epizodów krwinkomoczu.

Do badania nadesłano około 100ml utrwalonego słomkowego moczu bez strątów.

Obrazy mikroskopowe (Barwienie H&E):

Cechy charakterystyczne:

  • osad moczu zawiera: * komórki nabłonka płaskiego – bez cech atypii, obfita cytoplazma, jądro komórkowe położone centralnie lub mimośrodkowo, drobne, o równym obrysie, bez nadbarwliwości, brak wzrostu stosunku jądrowo- cytoplazmatycznego (powyżej 0,5) /czerwona strzałka/ * komórki nabłonka urotelialnego – w tym „typu parabazalnego” mniejsze od powyższych, bardziej wygładzone obrysy, jądra komórkowe owalne lub okrągłe położone centralnie lub mimośrodkowo, bez hiperchromazji, bez zagęszczeń chromatyny, błona jądrowa równa, cytoplazma dość obfita, bez wzrostu stosunku jądrowo- cytoplazmatycznego (powyżej 0,5) /niebieska strzałka/ * nieliczne granulocyty obojętnochłonne /żółta strzałka/ i limfocyty

Rozpoznanie:

Według Paryskiego Systemu Oceny Moczu: wynik ujemny dla komórek raka urotelialnego o wyższym stopniu złośliwości histologicznej (Negative for High Grade Urothelial Carcinoma /NHGUC/).

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz