Przypadek 206. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjentka 32 letnia przyjęta w trybie ostrym na Oddział Ginekologii i Położnictwa z powodu podejrzenia pęknięcia ciąży jajowodowej. Laparoskopowo usunięto lewy jajowód oraz przylegające skrzepy krwi.

Do badania makroskopowego nadesłano dwa fragmenty jajowodu długości 3cm średnicy 1cm oraz długości 4,5cm średnicy od 1 do 2,5cm. Na przekrojach wypełniony brunatną treścią. W tym samym pojemniku kilka brunatnych fragmentów tkankowych wym. 1 do 2,5cm.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • w obrębie jajowodu z zachowaną częściowo pofałdowaną błoną śluzową /krzyżyk/ i mięśniową /gwiazdka/ obecne są elementy jaja płodowego
  • wczesne kosmki pokryte od zewnątrz komórkami syncytiotrofoblastu (komórki stosunkowo duże, wielojądrowe, o obfitej cytoplazmie, czasem z wewnątrz cytoplazmatycznymi wakuolami /czarna strzałka/) i wewnątrz komórkami cytotrofoblastu (mniejsze, o owalnym lub okrągłym jądrze komórkowym, dość wyraźnych granica komórkowych, niewielkich jąderkach /niebieska strzałka/), w zrębie tkanka łączna z nielicznymi, cienkościennymi naczyniami krwionośnymi, w ich świetle erytroblasty płodowe – komórki o kwasochłonnej cytoplazmie i stosunkowo dużym, ciemnym jądrze komórkowym /czerwona strzałka/
  • tworzące miejsce przyczepu do jajowodu kosmki czepne z komórkami trofoblastu (powiększone, wielokątne, z obfitą jasną zwulkanizowaną lub amfofilną cytoplazmą, jądra komórkowe stosunkowo duże i ciemne /zielona strzałka/)
  • widoczny jest fragment płodu zbudowany ze stosunkowo drobnych komórek o stosunkowo dużych ciemnych jądrach komórkowych /żółta strzałka/ pośród których można stwierdzić erytroblasty płodowe, nie widać wyróżniających się struktur
  • brak obrzęku kosmków, brak rozrostu trofoblastycznego, zwiększonej liczby figur podziału, martwicy, szkliwienia

Rozpoznanie:

Ektopowa ciąża jajowodowa (ectopic tubal pregnancy).

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz