decyzja o finansowaniu JGPato

Na konferencji prasowej w Ministerstwie Zdrowia poinformowano o przyznaniu środków na finansowanie badań patomorfologicznych. Szczegóły zostaną przedstawione wkrótce.

Wszystkim osobom zaangażowanym oraz biorącym udział w dyskusjach w trakcie opracowywania wytycznych oraz standardów dla badań patomorfologicznych oraz jednostek diagnostyki patomorfologicznej należą wielkie podziękowania. Należy podkreślić rolę osób, z jednostek które wzięły udział w procesie wyceny badań.

Gratulacje dla jednostek, które w pierwszej kolejności odpowiednio przygotowały się, a następnie zgłosiły się do procesu certyfikacji. Patomorfologom zaangażowanym w proces wizytacji i merytoryczną ocenę działalności JDP w trakcie wizyt należą się wyrazy uznania za podjęcie wyzwań wynikających z wspomnianego procesu. Wsparciem w trakcie tych działań było Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Poniżej informacja przekazana przez Ministerstwo Zdrowia:

Dodaj komentarz